Sida 2 av 15

Förhandlingstillfälle 1, 16 september 2021

I dag inleddes ramavtalsförhandlingen om 2022 års allmänna hyresnivå i Stockholms stad mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna yrkade vid första förhandlingstillfället att den allmänna hyresnivån i Stockholms stad behöver höjas med 3,6 procent per den 1 januari 2022. Yrkandet bygger på den starka ekonomiska återhämtningsfas som Stockholm och stora delar av övriga Sverige befinner sig i. Produktion och inkomster ökar snabbt. Det gör dock även kostnader som påverkar förvaltningen av hyresrätter. För att skapa goda förutsättningar för en fortsatt god utveckling för hyresrätten som en viktig boendeform i huvudstaden måste hyreshöjningen spegla dessa realiteter.

Hyresgästföreningen presenterade inte något motbud vid dagens möte, men meddelade att deras bud kommer att utgå från den syn på grunderna som för närvarande diskuteras på nationell nivå inom treparten. Hyresgästföreningen avser också att lyfta in aspekter som berör förvaltningskvalitet och hyresgästinflytande vid t ex standardhöjande åtgärder.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 5 oktober.

Mer om Fastighetsägarna Stockholms bakgrund till yrkandet kan du läsa vårt pressmeddelande samt Fastighetsägarnas nationella vägledning.

Hyrorna i Stockholm behöver höjas med 3,6 procent 2022

I dag inleds ramavtalsförhandlingen om justeringen av den allmänna hyresnivån i Stockholm under 2022. Av den anledningen presenterade Fastighetsägarna Stockholm under morgonen sin syn på hur mycket hyresnivån behöver höjas. Mot bakgrund av den mycket starka återhämtningen, men medföljande höga kostnader, anser vi att hyrorna i huvudstaden behöver höjas med 3,6 procent under nästa år. Läs vårt pressmeddelande här. Resonemanget fördjupas i den vägledning för hyresförhandlingarna som presenterades förra veckan. Den finner ni här.

Stark ekonomisk återhämtning kräver hyreshöjning på 3 till 3,5 procent under 2022

I dag släppte Fastighetsägarna sin nationella vägledning för de kommande förhandlingarna om 2022-års hyresjustering. Vägledningen konstaterar att svensk ekonomi är inne i en mycket stark återhämtningsfas och landar i slutsatsen att hyrorna borde höjas med 3 till 3,5 procent under 2022. Denna rekommendation baseras på prognoser för den ekonomiska utvecklingen på riksnivå. Förhandlingarna förs dock på ortsnivå. Förutsättningarna på den nivån kan skilja sig mer eller mindre mycket riksnivån. Läs pressmeddelandet och Vägledningen här.

Fastighetsägarna Stockholm kommer inom kort att ge sin syn om hur hyrorna behöver justeras i Stockholmsregionen under 2022. Därefter inleds ramavtalsförhandlingen.

Fastighetsägarna avråder från att ansluta sig till Hyresgästföreningens förhandlarportal

Hyresgästföreningen lanserade under 2018 en digital portal för hyresförhandlingar som Fastighetsägarna avrådde sina medlemmar från att ansluta sig till. Eftersom Hyresgästföreningen har startat en kampanj inför höstens hyresförhandlingar med syfte att få hyresvärdar runtom i landet att använda portalen går vi återigen ut med samma avrådan.

Att digitalisera hanteringen av förhandlingarna är i grunden bra. Det kan öka transparensen och effektiviteten i förhandlingarna om information är tillgänglig för alla. Det stärker också jämbördigheten mellan parterna i förhandlingarna. Hyresgästföreningens förhandlarportal har tyvärr ett annat syfte, nämligen att skapa ett informationsövertag för Hyresgästföreningen i bruksvärdesförhandlingarna. All data som matas in i denna portal kommer att ägas och hanteras ensidigt av Hyresgästföreningen, som också kommer att ansvara för portalens utveckling. Digitaliseringen av hyresförhandlingarna måste ske i samförstånd mellan bostadsmarknadens parter med det uttalade syftet att skapa en bättre fungerande hyresmarknad. Därför avråder vi starkt hyresvärdar från att ansluta sig till Hyresgästföreningens förhandlarportal.

Vi vill också poängtera att Hyresgästföreningen är skyldig att sköta sitt uppdrag i de kollektiva förhandlingarna enligt hyresförhandlingslagens regler oavsett om en hyresvärd påkallar förhandling som vanligt eller i Hyresgästföreningens förhandlarportal.

Summering av hyressättningsfrågorna innan sommaren

Årsförhandlingen

Sommaren är här och, tro det eller ej, förhandlingarna om 2021 års hyresjustering är klara för de flesta av landets hyresvärdar. Därmed hinner vi med en kort återhämtning innan det är dags att köra igång förhandlingarna om nästa års hyresjustering. Det visar med all tydlighet att det behövs en ny lagstiftning för de årliga förhandlingarna med en oberoende tvistelösning, tydliga motiv för vad som ska styra justeringen av den allmänna hyresnivån samt tidsramar för parterna.

För mer information läs här.

Läge och kvalitet i hyressättningen

Utredningen om läge och kvalitet i hyressättningen presenterade sina förslag i dag när Hyres­kommissionen överlämnade sitt betänkande till justitie- och migrations­minister Morgan Johansson. Kommissionens förhoppning är att förslagen ska leda till att bostadskonsumenternas värderingar av läge och andra boendekvaliteter ska få ett större genomslag i hyressättningen. Fastighetsägarna är pessimistiska på den punkten. Förslagen är helt enkel för svaga för att leda till någon förändring.

Läs mer i betänkandet här (Fastighetsägarnas särskilda yttrande finns på sid 321). Mer information hittar du också på Fastighetsägarnas hemsida.

Ramavtalet om 2021 års hyror klart för Stockholms stad

I dag, fredagen den 26 februari, kom Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningens överens om ett ramavtal om den allmänna hyresnivåns förändring i Stockholms stad för 2021. Parterna är överens om att hyresnivån ska höjas med 1,75 procent per den 1 april 2021.

Förhandlingarna har pågått i närmare sju månader och parterna har under denna tid stått långt ifrån varandra. Det var först när Hyresgästföreningens och Sveriges Allmännyttas gemensamma hyresmarknadskommitté nyligen beslutade att hyrorna i staden kommunägda bestånd skulle höjas med 1,75 procent, som en uppgörelse blev möjlig även på den privata sidan. Uppgörelsen för stadens privata hyresvärdar är dock något sämre än den som gäller de  kommunala hyresvärdarna då hyresförändringen träder i kraft i april istället för mars. Årets förhandlingar är därmed ännu ett exempel på att 2011 års lagändring, som innebar att de kommunala bolagens hyresnormerande roll togs bort, ännu inte har fått något genomslag i verkligheten. Ytterst beror det på att det saknas en fungerande oberoende tvistelösning för samtliga hyresvärdar, oavsett om dessa är kommunala eller privata.

Om du är medlem i Fastighetsägarna Stockholm och har frågor angående ramavtalet eller om hyresförhandlingar för fastigheter belägna i övriga kommuner i Stockholms län och Gotland är du välkommen att kontakta Fastighetsägarna Stockholms medlemsrådgivning på 020-510 511, mån-fredag kl. 13.00-15.00.

Du som är förhandlingskund hos Fastighetsägarna Service behöver inte göra något men har du frågor kan du kontakta forhandling@fastighetsagarna.se

Läget, läget, läget: Har det något betydelse? Ett webbinarium om lägesfaktorn i hyressättningen

Att många vill bo centralt och kommunikationsnära har fått fullt genomslag i prissättningen på bostadsrättsmarknaden. När det gäller hyresmarknaden ser det annorlunda ut. Lägets betydelse har bara en marginell påverkan på hyran. Är det ett problem och vad kan vi i så fall då göra åt det? Lägesfaktorn utreds nu av en statlig kommission. Med anledning av kommissionens arbete har analysföretaget Evidens tagit fram en rapport som jämför de båda flerbostadsmarknaderna. I det här webbinariet kommer vi att stöta och blöta frågan om hur och varför läget ska få spela en väsentlig roll i hyressättningen.

Medverkande

Ted Lindqvist, vd, Evidensgruppen

Ola Möller, riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Carl-Oskar Bohlin, bostadspolitisk talesperson, Moderaterna

Margareta Björkvald, förhandlingsansvarig Hyresgästföreningen Riksförbundet

Nathalie Brard, förhandlingschef, Fastighetsägarna Stockholm

Webbinariet modereras av Tomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna Sverige och äger rum via Zoom den 8 mars klockan 12.00-12.50.

Anmäl dig här

Systrarna och Hyresgästföreningen överens om 2021 års hyresjustering

Idag offentliggjordes överenskommelsen om 2021 års hyresjustering mellan de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholms stad (systrarna) och Hyresgästföreningen . Överenskommelsen innebär att hyrorna justeras med 1,75 procent per den 1 mars 2021. På årsbasis innebär det att hyrorna höjs med ca 1,45 procent 2021. Här finns mer info om överenskommelsen.

Hyresjusteringen ger inte en bra grund för långsiktig förvaltning. Dessa förhandlingar har, som alltid, dragit ut på tok för länge på tiden. Det visar hur viktigt det är att vi får en lagstiftning som bidrar till konstruktiva och effektiva förhandlingar om den årliga hyresjusteringen. Dagens besked visar också hur viktigt det är att lagstiftaren ser till att vi får en tvistelösning som verkligen är oberoende från parterna och som omfattar såväl det privata som det kommunala hyresbeståndet.     

Ramavtalsförhandlingen om hyresjusteringen på den privata sidan fortsätter och vi har en förhoppning om att den förhandlingen inte drar ut på tiden.

Förhandlingstillfälle 10, 16 februari 2021

I dag ägde det tionde förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 1,8 procent per den första januari 2021 och påpekade, som tidigare, att förväntningarna avseende den ekonomiska tillväxten under 2021 är relativt högt ställda. Det framgick senast av Riksbankens penningpolitiska rapport.

Hyresgästföreningen reviderade sitt bud, som fortfarande inte får offentliggöras. Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 26 februari 2021.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »