Månad: december 2023

Skiljeman avgör hyresförhandlingarna i Stockholm stad

Efter tre månaders förhandlingar om 2024 års hyresjustering i Stockholms stad har Fastighetsägarna Stockholm valt att vända sig till hyresnämnden för att låta en skiljeman avgöra hur mycket hyrorna ska justeras. Skälet är att parterna står för långt ifrån varandra och att det medlingsförfarande som hölls under november inte förändrade situationen.

Nu ska hyresnämnden skyndsamt utse en skiljeman, som därefter har sex veckor på sig att återkomma med att beslut som parterna senast två veckor därpå ska omsätta i en förhandlingsöverenskommelse.

Det kommande skiljeförfarande omfattar de av Fastighetsägarna Service förhandlingskunder som är medlemmar hos Fastighetsägarna Stockholm.

Läs pressmeddelandet här.

Ny rapport: Motvind på bostadsmarknaden

Tvärniten i bostadsbyggandet är ett faktum. En ny rapport från Fastighetsägarna Stockholm visar att rådande byggkollaps kommer att eskalera under nästa år med ännu färre byggstarter som följd. Rekordräntor, skenande byggkostnader och stigande förvaltningskostnader står i vägen. Konsekvenserna av ett samhälle där inte bostadsförsörjningen tillgodoses är allvarliga och förtjänar mer uppmärksamhet. Likaså gör insikten om vad som krävs för att få fart på bostadsbyggandet igen.

Det kommer ta lång tid för hushållen att få tillbaka sin investeringsförmåga i det ägda boendet, oavsett hur ekonomin utvecklas. Att tro att en ekonomisk återhämtning automatisk löser framtidens bostadsförsörjning vore därmed naivt.

Hyresrätten hade kunnat vara nyckeln till framtidens bostadsförsörjning. Men i stället visar rapporten att tilltron till systemet är låg bland fastighetsägare och få bedömer att ökade kostnader kan räknas hem av högre hyresintäkter i nuvarande kollektiva hyresförhandlingssystemet.

Att tro att årets hyresförhandlingar bara handlar om ökade kostnader för de som bor är att förenkla rådande läge. Årets förhandlingar handlar i lika stor utsträckning om landets framtida bostadsförsörjning och att stimulera en av våra viktigaste tillväxtmotorer. Här kan du läsa rapporten .