Månad: december 2016

Politiker behöver mer kunskap om hyresförhandlingarna

Hyresrätten är viktig för den som inte vill eller kan köpa sin bostad. Storstädernas bostadsköer vittnar om att många befinner sig i den situationen. Därför är det oroande att hyresrätten under lång tid har tappat mark till andra boendeformer. Ledande beslutsfattare har tyvärr generellt låg kunskap om hyressättningssystemet och därmed om orsakerna bakom hyresrättens negativa trend. Det framgår av Makthavarpanelen bostad. Läs Tomas Ernhagen och Nathalie Brards debattartikel ”Otillräcklig insyn i förhandlingar hotar hyresrätten” i sin helhet i Fastighetstidningen.

Hyresgästföreningen ger en skev bild av förhandlingarna

”Hyresgästföreningen (HGF) försöker ge en bild av att förhandlingarna om den årliga hyresutvecklingen går bra (’Bra flyt i årets hyresförhandlingar’ – Pressmeddelande 161213). Det beror på vilket perspektiv man har. HGF talar om att uppgörelser har nåtts för 300 000 lägenheter. Det låter kanske mycket, men det handlar dock bara om cirka 15 procent av det totala antalet hyreslägenheter i landet. Dessutom var en stor del av uppgörelserna avklarade redan förra året, eftersom det då gjordes flera tvåårsuppgörelser.”

Läs Nathalie Brards replik ”Mörka utsikter för hyresrätten” i sin helhet – Fastighetsägarbloggen 161213