Månad: oktober 2020

Ett hyressättningsystem i förändring – webinar

Nu ligger webinariet ”Ett hyressättningssystem i förändring” ute på Vimeo. Du kan se sändningen via denna länk .

Webinariet inleds med ett samtal med Haymanot Baheru, jur. dr i civilrätt, som nyligen publicerat sin avhandling. Därefter följer en panel om hyressättningssystemet och behövliga förändringar i det samma. I panelen deltar, utöver Haymanot Baheru, Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson (S), Tor Borg, nationalekonom på Boverket, Nathalie Brard, chef hyresmarknad på Fastighetsägarna.

Samtalet modereras av Tomas Ernhagen, chefekonom på Fastighetsägarna.

Förhandlingstillfälle 3, 19 oktober 2020

Måndagen den 19 oktober ägde det tredje förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna pekade på den stabiliteten som skett på arbetsmarknaden de senaste månaderna. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 2,6 procent per den 1 januari 2021.

Hyresgästföreningen vill fortfarande inte offentliggöra sin syn på förhandlingsläget.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 2 november.

Förhandlingstillfälle 2, 5 oktober 2020

Måndagen den 5 oktober ägde det andra förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Vid sammanträdet presenterade Fastighetsägarna de senaste prognoserna från Riksbanken och Konjunkturinstitutet. I bägge fallen har prognoserna för den ekonomiska utvecklingen under 2020 reviderats upp markant jämfört med prognoserna i somras. Disponibelinkomsterna utvecklas visserligen svagt i år p.g.a. att många har permitterats och därmed inte uppbär full lön. Under nästa år förväntas de dock stiga med hela 4,7 procent, vilket är betydligt mer än den prognos som låg till grund för Fastighetsägarnas yrkande om hyresjustering under 2021.

Trots att prognoserna ser ljusare ut än vid första förhandlingstillfället valde Fastighetsägarna att revidera sitt yrkande till 2,8 procent per den 1 januari 2021. Hyresgästföreningen vill inte offentliggöra sin inställning.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 19 oktober.