Kategori: Debatt (Sida 1 av 4)

Dags att förändra förutsättningarna för tomträtten

I Stockholms stad finns det nästan 11 000 tomträtter. På dessa står bostads- och hyresrätter men även fastigheter med butiker och kontor. Tomträttsinnehavaren betalar en årlig hyra – tomträttsavgäld – till staden. Denna avgäld beräknas genom att multiplicera markvärdet med en lång statsobligationsränta.

Nyligen höjdes avgälderna mycket kraftigt. Enligt staden berodde det på att markvärdena hade ökat under det senaste decenniet. Det är visserligen sant. Markvärdesstegringen beror dock till stor del på att räntorna har fallit kraftigt under samma period. Staden borde alltså ha justerat ned den ränta som de använder för att beräkna avgälden. Det har inte gjorts.

Den kraftiga avgäldshöjningen har skapat en högljudd debatt och många vill köpa loss tomterna för att slippa motsvarande höjningar i framtiden. Staden friköpsvillkor har dock gjort detta mer eller mindre omöjligt för de flesta. Fastighetsägarna har lagt ner mycket arbete under året för att skapa ett bättre fungerande system för de som vill fortsätta som tomträttsinnehavare och rimliga villkor för de som vill friköpa tomterna. Vi har uppvaktat politiker och tjänstemän i Stadshuset och tagit fram en rapport , som tydliggör problematiken. Vi har också tagit fram ett gemensamt program tillsammans med de andra stora bostadsrättsorganisationerna (HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna) och debatterat i DN och Fastighetsnytt.        

Läget, läget, läget: Har det något betydelse? Ett webbinarium om lägesfaktorn i hyressättningen

Att många vill bo centralt och kommunikationsnära har fått fullt genomslag i prissättningen på bostadsrättsmarknaden. När det gäller hyresmarknaden ser det annorlunda ut. Lägets betydelse har bara en marginell påverkan på hyran. Är det ett problem och vad kan vi i så fall då göra åt det? Lägesfaktorn utreds nu av en statlig kommission. Med anledning av kommissionens arbete har analysföretaget Evidens tagit fram en rapport som jämför de båda flerbostadsmarknaderna. I det här webbinariet kommer vi att stöta och blöta frågan om hur och varför läget ska få spela en väsentlig roll i hyressättningen.

Medverkande

Ted Lindqvist, vd, Evidensgruppen

Ola Möller, riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Carl-Oskar Bohlin, bostadspolitisk talesperson, Moderaterna

Margareta Björkvald, förhandlingsansvarig Hyresgästföreningen Riksförbundet

Nathalie Brard, förhandlingschef, Fastighetsägarna Stockholm

Webbinariet modereras av Tomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna Sverige och äger rum via Zoom den 8 mars klockan 12.00-12.50.

Anmäl dig här

Ett hyressättningsystem i förändring – webinar

Nu ligger webinariet ”Ett hyressättningssystem i förändring” ute på Vimeo. Du kan se sändningen via denna länk .

Webinariet inleds med ett samtal med Haymanot Baheru, jur. dr i civilrätt, som nyligen publicerat sin avhandling. Därefter följer en panel om hyressättningssystemet och behövliga förändringar i det samma. I panelen deltar, utöver Haymanot Baheru, Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson (S), Tor Borg, nationalekonom på Boverket, Nathalie Brard, chef hyresmarknad på Fastighetsägarna.

Samtalet modereras av Tomas Ernhagen, chefekonom på Fastighetsägarna.

Dags att vikta upp lägesfaktorn

Det är välkommet att regeringen tillsatt en kommission som ska utreda hur bostäders läge och kvalitet ska få ökat genomslag i hyressättningen. Det behövs, inte minst i när det gäller lägesfaktorn i landets huvudstad.

Ordförande för kommissionen är Sophia Mattsson-Linnala, tidigare bland annat VD för Rikshem och Huge Fastigheter samt chef för finans- och ekonomienheten på Sveriges Allmännytta (tidigare SABO). Övriga två ledamöter är Carl Olof Nilsson Öhrnell, hyresråd vid Hyres- och arrendenämnden i Jönköping, och Tor Borg, analytiker på Boverket och tidigare bland annat chefsekonom på SBAB.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Läs regeringens pressmeddelande samt kommittédirektiv

Pandemin kan inspirera till inkluderande bostadspolitik

För att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin, har det sjösatts en rad stödpaket. När det gäller bostadsmarknaden saknas fortfarande konkreta åtgärder. Det finns dock gott om förslag som mycket väl kan bidra till att forma en hållbar och träffsäker social bostadspolitik för att stötta ekonomiskt utsatta hushåll. En statlig hyresgaranti, höjda bostadsbidrag, utvecklade former för kommunala kontrakt och ett konkret vräkningsförebyggande arbete är exempel på sådana förslag, skriver Oskar Öholm och Nathalie Brard. Läs hela artikeln på bostadspolitik.se

Årets hyresförhandlingar tydliggör behovet av ny lagstiftning

I förhandlingarna om 2020 års hyresjustering illustreras tydligt varför det krävs en lagändring som skapar jämbördighet mellan parterna. Vi ser nu hur privata hyresvärdar konsekvent erbjuds sämre uppgörelser än de kommunala bolagen, men också hur Hyresgästföreningen tar på sig en myndighetsroll genom att begära godkända protokoll avseende OVK, radon och hissar.  Det är naturligtvis viktigt och självklart att hyresvärdar ska leva upp till de lagkrav som ställs, men det är inte Hyresgästföreningens roll att agera tillsynsmyndighet.

Det är brister i dagens lagstiftning som möjliggör för Hyresgästföreningen att agera som de gör. Det enda positiva i detta är hur tydligt det visar på behovet av en lagstiftning som skapar jämbördighet mellan parterna i de årliga förhandlingarna. Det är viktigt att den utredning som nu har tillsatts lägger förslag som resulterar i en lagstiftning som ger långsiktigt hållbara spelregler för förhandlingarna. Fastighetsägarnas VD-råd, representerande hela federationen, har varit tydlig med att det är lagstiftning som krävs för att åtgärda problemen. Läs Fastighetsägarnas senaste debattartikel om detta på alltinget.

« Äldre inlägg