Läs Fastighetsägarnas syn på Hyreskommissionens förslag på DN debatt: https://www.dn.se/debatt/repliker/hyreskommissionens-forslag-vacker-fragor/