Månad: oktober 2019

Stark skyddslagstiftning hindrar renovräkning

Fastighetsägarnas Nathalie Brard (chef hyresmarknad på Fastighetsägarna Stockholm) och Tomas Ernhagen (chefekonom på Fastighetsägarna Sverige) har skrivit en replik på vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson Momodou Malcolm Jallows artikel i Dagens Samhälle.

Här kan du läsa Jallows artikel

Här kan du läsa Fastighetsägarnas replik

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/overdriven-radsla-renovrakningar-i-sverige-29904

Förhandlingstillfälle 3, 22 oktober 2019

Vid dagens förhandlingstillfälle reviderade Fastighetsägarna Stockholm sitt yrkande till 3,4 procent per 1 januari 2020. Hyresgästföreningen justerade inte sitt bud.

Vi har i tidigare blogginlägg kommenterat Hyresgästföreningens ingångsbud i förhandlingen och det upprepas här:

Budet innebär att hyran skulle komma att höjas med 40 kronor per lägenhet och månad. Förutom att budets nivå är oförenlig med möjligheten att bedriva en långsiktig förvaltning, strider det också mot vår uppfattning att alla lägenheter på en ort bör få samma procentuella justering. Budet innehåller även ett antal villkor avseende hissar, OVK och radon, vilka har specificerats, bland annat i Hem & Hyra. Hyresgästföreningen kräver ”godkända besiktningsprotokoll och mätvärden”. Det kan konstateras att det inte är Hyresgästföreningens uppgift att agera myndighet i dessa sammanhang. Hyresgästföreningen är en part i det kollektiva förhandlingssystemet och den typen av krav hör inte hemma i förhandlingen om den allmännas hyresnivåns utveckling. Att Hyresgästföreningen ändå väljer att blanda in sådana saker i förhandlingen tydliggör ännu mer att det behövs regelverk kring förhandlingen om den allmänna hyresnivåns utveckling.

HGF-bud oförenligt med långsiktig förvaltning av hyresrätter

Vi har tidigare skrivit om Hyresgästföreningens bud och villkor i förhandlingarna om 2020 års nivå. Budet innebär att hyran kommer att höjas med 40 kronor per lägenhet och månad. Förutom att budets nivå är oförenlig med möjligheten att bedriva en långsiktig förvaltning, strider det också mot vår uppfattning att alla lägenheter på en ort bör få samma procentuella justering .

När det gäller villkoren har dessa nu specificerats tydligare, bland annat i Hem & Hyra. Villkoren gäller hissar, OVK och radon. Hyresgästföreningen kräver ”godkända besiktningsprotokoll och mätvärden”. Vi kan bara konstatera att det är inte är Hyresgästföreningens uppgift att agera myndighet i dessa sammanhang. Hyresgästföreningen är en part i det kollektiva förhandlingssystemet och den typen av krav hör inte hemma i förhandlingen om den allmännas hyresnivåns utveckling. Att Hyresgästföreningen ändå väljer att blanda in sådana saker i förhandlingen tydliggör ännu mer att det behövs regelverk kring förhandlingen om den allmänna hyresnivåns utveckling.

Förhandlingstillfälle 2, 7 oktober 2019

Måndagen den 7 oktober ägde det andra förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen.

Vid sammanträdet presenterade Hyresgästföreningen sitt första bud muntligen. Det innebär att hyran ska höjs med 40 kr per lägenhet och månad förutsatt att fastigheten har godkänd OVK, radonvärden och hissbesiktning. Hyresgästföreningen kan tänka sig att erbjuda ytterligare hyreshöjningar om det möts av hyresgästnyttor. Budet avser höjningstidpunkt per den 1 januari 2020. Så som budet är presenterat, kommer en lägenhet med en månadshyra på 9000 kronor att få en höjning av hyran med 0,44 procent. Ju högre hyran är, desto lägre blir den procentuella höjningen. 

Fastighetsägarna Stockholm har tidigare presenterat sin syn på varför, och hur mycket, den allmänna hyresnivån behöver höjas under 2020 för att skapa rimliga villkor för ett långsiktigt ägande av hyresfastigheter. Läs mer i Fastighetsägarnas pressmeddelande samt i Fastighetsägarnas vägledning. Fastighetsägarna Stockholms inställning är att ramavtalsförhandlingen om den årliga justeringen av den allmänna hyresnivån på orten endast ska hantera behovet att förändra den allmänna hyresnivån till följd av externa samhällsekonomiska faktorer. Interna faktorer – sådana som hyresvärdar själva kan påverka – är en fråga för parternas förhandlingar om bruksvärdet i enskilda lägenheter. Det är i dessa förhandlingar som förvaltningskvalitet, liksom andra bruksvärdesfaktorer, hör hemma. Fastighetsägarna Stockholm konstaterade att den justering som erbjuds av Hyresgästföreningen inte är förenlig med en långsiktigt positiv utveckling för hyresrätten.