Månad: september 2018

Dags att lämna in framställan om hyreshöjning till Hyresgästföreningen

Senast den 30 september 2018 ska framställan om hyreshöjning per den 1 januari 2019 lämnas in till Hyresgästföreningen. Förhandlingskunder hos Fastighetsägarna Service behöver inte göra något.

Fastighetsägarna Stockholm rekommenderar att du som hyresvärd redan vid ingivande av framställan om hyreshöjning preciserar yrkandet om 2019 års hyreshöjning i enlighet med det yrkande som Fastighetsägarna Stockholm lämnade till Hyresgästföreningen.

Behöver du vägledning angående yrkandet i Stockholms stad eller övriga kommuner i Stockholms län får du som är medlem i Fastighetsägarna Stockholm gärna kontakta vår medlemsrådgivning på telefon 020-510 511 (välj ”hyresförhandlingar”). Medlemsrådgivningen har öppet måndag-torsdag kl 13-15.

Via Fastighetsägarna Dokument kan du ladda ner en standardblankett som heter Förhandlingsframställan Stockholm, 1070 samt en blankett för lägenhetsförteckning, 1071. 

Förhandlingstillfälle 1, 12 september 2018

Idag inleddes ramavtalsförhandlingen om 2019 års allmänna hyresnivå mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna yrkade då att den allmänna hyresnivån i Stockholms län behöver höjas med 3,5 procent per den 1 januari 2019. Den nivån behövs, enligt Fastighetsägarna Stockholm, för att skapa rimliga villkor för långsiktigt ägande av bostadshyresfastigheter.

Hyresgästföreningen avser att återkomma med ett motbud vid nästa förhandlingstillfälle.

Mer om Fastighetsägarna Stockholms yrkande och syn på 2019 års hyresnivå kan du läsa i vårt pressmeddelande samt i SABO:s och Fastighetsägarnas vägledning för de ortsvisa förhandlingarna om den allmänna hyresnivåns utveckling.