Månad: januari 2023

Förhandlingstillfälle 6, den 24 januari

I dag träffades Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen för sjätte gången för att försöka uppnå ett ramavtal avseende hyresutvecklingen i Stockholms stad under 2023. Parterna konstaterade än en gång att deras tolkningar av trepartens överenskommelse skiljer sig åt på avgörande punkter. Det gör att de fortfarande står lång från varandra. Efter den längre diskussion om möjliga principer för en överenskommelse enades parterna om att återuppta förhandlingarna under onsdagen den 1 februari. I skrivande stund har inget besked meddelats av Hyresmarknadskommittén avseende de kommunala stockholmsbolagens hyresjustering.

Inställt förhandlingstillfälle

Igår skulle ramavtalsförhandlingen i Stockholm fortsatt. Mötet ställdes dock in av Hyresgästföreningen på grund av sjukdom. Ett nytt möte är inbokat den 24 januari.

De tre kommunala bolagen (Systrarna) strandade sina förhandlingar före julledigheten och vände sig till Hyresmarknadskommittén (HMK). Förra veckan återförvisade HMK ärendet till parterna för fortsatta förhandlingar. Sådana ska ske nu på fredag (20 januari). Om parterna inte kommer överens under det mötet, hänskjuts ärendet åter till HMK som sammanträder den 24 januari. Om inte HMK hittar en lösning går ärendet vidare till en oberoende ordförande, som har en vecka på sig att lämna besked.