Hyresnämnden har utsett en skiljeman för att pröva tvister om ändring av hyran för de fastigheter som Fastighetsägarna är ombud för i Stockholms stad. Skiljeman blir f.d hyresrådet och myndighetschefen Håkan Julius. Du kan läsa mer om detta på hyresnämndens hemsida.

Här kan du läsa mer om läget i förhandlingarna om 2024 års hyresjustering.