Månad: april 2024

Överenskommelse för förhandlingskunder som inte omfattades av skiljeförfarandet i Stockholms stad

Fastighetsägarna Service har ingått följande överenskommelse med Hyresgästföreningen för de förhandlingskunder som inte omfattas av skiljeförfarandet för Stockholms stad.

  • Lägenheter med hyror upp till 1 950 kr i norm får 5,8 procent. Lägenheter med hyror över 1 950 kr i norm, presumtionshyror och kallhyror får 4,2 procent.
  • Hyreshöjningen träder i kraft den 1 maj 2024.

Har du, som medlem i Fastighetsägarna Stockholm, frågor kopplade till hyresförhandlingarna kan du kontakta Fastighetsägarnas medlemsrådgivning på 020-510 511, måndag-fredag kl. 13.00-15.00.

Hyrorna i Stockholms län höjs med 5,9 procent 

5,9 procent från den 1 januari. Så mycket höjs hyrorna för Fastighetsägarna Service förhandlingskunder i Danderyd, Huddinge, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Solna, Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg och Södertälje under 2024, enligt de beslut som skiljemannen Johans Rosén fattade under måndagen. För Norrtälje och Gotland stannade höjningen på 5,7 procent från den 1 januari.

Nivåerna ligger långt under de nivåer som krävs för att hantera de kraftiga kostnadsökningarna. De är dock betydligt bättre än de nivåer som Hyresgästföreningen var beredda att acceptera. Dessutom valde skiljemannen Johan Rosén, till skillnad från Håkans Julius som var skiljeman för tvisten om Stockholms stads hyror, att inte senarelägga höjningen för att undvika retroaktivitet. Det är, enligt Fastighetsägarna Stockholm, det enda rimliga beslutet givet att fastighetsägarsidan har gjort allt i sin makt för att påskynda hanteringen, vilket också var fallet i skiljemannaprocessen avseende Stockholms stad. Att under sådana omständigheter straffa fastighetsägare med ett kvartals uteblivna intäkter kan knappast ses som rimligt.

Läs mer om uppgörelsen här.

Beslutet från skiljemannen berör, som redan har nämnts, endast Fastighetsägarna Services förhandlingskunder som är medlemmar hos Fastighetsägarna Stockholm.

Har du som medlem i Fastighetsägarna Stockholm frågor kopplade till hyresförhandlingarna kan du kontakta Fastighetsägarnas medlemsrådgivning på 020-510 511, måndag-fredag kl. 13.00-15.00.