Månad: december 2018

Principöverenskommelse om Stockholmshyra

Förra veckan offentliggjordes en principöverenskommelse om Stockholmshyra. Det är stadens tre allmännyttiga bolag och Hyresgästföreningen som har enats om en ny modell för systematisk hyressättning i Stockholms stad. Överenskommelsen omfattar cirka 60 000 lägenheter byggda till och med 2010. Nyare lägenheter omfattas för närvarande inte. Modellen sjösätts 2020 och de nya hyrorna kommer därefter att fasas in under en sexårsperiod.

Förändringen innebär att en del lägenheter kommer att få högre hyror, medan andra kommer att få lägre. Det senare kommer att ske genom att hyrorna fryses under en period. Närmare detaljer om vilka lägenheter som påverkas framgår inte av principöverenskommelsen. Detta kommer att preciseras vid ett senare tillfälle.

Fastighetsägarna har vid flera tillfällen uttryckt sin oro för att den nya modellen kan komma att få negativa följder för det privatägda bestånden i områden där hyrorna fryses. Vi har också tydliggjort detta i ett antal debattartiklar.

Läs mer om principöverenskommelsen och Fastighetsägarnas uppfattning via följande länkar:

https://fastighetsnytt.se/2018/12/ingen-bra-dag-for-hyresratten

https://www.svenskabostader.se/globalassets/hyresgast/hyra/principoverenskommelse-stockholmshyra-2018-12-11-text.pdf

https://www.svd.se/stockholmshyra-hotar-hyresratten

https://www.svd.se/ingen-grund-for-att-tala-om-ny-ombildningsvag

https://www.svd.se/hyresratten-ar-vard-en-serios-debatt

I följande artikel kan ni läsa om hur Simon Safari, ordförande på Hyresgästföreningen Region Stockholm, uppfattar överenskommelsen

https://mitti.se/lansnyheter/allmanyttan-stockholm-systematiska/

Hyresnivån i Stockholm sänks realt för fjärde året i rad

Idag, måndagen den 10 december, offentliggörs Fastighetshetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningens ramavtal om den allmänna hyresnivåns förändring i Stockholm stad för 2019. Parterna är överens om att hyresnivån ska höjas med 2,35 procent per den 1 januari 2019 med undantag för lägenheter som idag har en relativt sett hög hyra. Hyrorna i dessa lägenheter höjs med 1,85 procent. Om Riksbankens inflationsprognos på 2,6 procent för 2019 stämmer, kommer därmed hyresnivån att ha fallit fyra år i rad. Fortsätter detta väntar en framtid med färre och sämre underhållna hyresrätter. Läs mer här:

Pressmeddelande

Ramavtal 2019