Sida 3 av 15

Systrarna och Hyresgästföreningen överens om 2021 års hyresjustering

Idag offentliggjordes överenskommelsen om 2021 års hyresjustering mellan de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholms stad (systrarna) och Hyresgästföreningen . Överenskommelsen innebär att hyrorna justeras med 1,75 procent per den 1 mars 2021. På årsbasis innebär det att hyrorna höjs med ca 1,45 procent 2021. Här finns mer info om överenskommelsen.

Hyresjusteringen ger inte en bra grund för långsiktig förvaltning. Dessa förhandlingar har, som alltid, dragit ut på tok för länge på tiden. Det visar hur viktigt det är att vi får en lagstiftning som bidrar till konstruktiva och effektiva förhandlingar om den årliga hyresjusteringen. Dagens besked visar också hur viktigt det är att lagstiftaren ser till att vi får en tvistelösning som verkligen är oberoende från parterna och som omfattar såväl det privata som det kommunala hyresbeståndet.     

Ramavtalsförhandlingen om hyresjusteringen på den privata sidan fortsätter och vi har en förhoppning om att den förhandlingen inte drar ut på tiden.

Förhandlingstillfälle 10, 16 februari 2021

I dag ägde det tionde förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 1,8 procent per den första januari 2021 och påpekade, som tidigare, att förväntningarna avseende den ekonomiska tillväxten under 2021 är relativt högt ställda. Det framgick senast av Riksbankens penningpolitiska rapport.

Hyresgästföreningen reviderade sitt bud, som fortfarande inte får offentliggöras. Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 26 februari 2021.

Förhandlingstillfälle 9, 28 januari 2021

I dag ägde det nionde förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 1,9 procent per den första januari 2021 och påpekade, som tidigare, att förväntningarna avseende den ekonomiska tillväxten under 2021 är relativt högt ställda. Enligt de senaste prognoserna förväntas den svenska ekonomin att växa med mellan 3 och 4 procent i reala termer under innevarande år. Hushållens inkomster förväntas utvecklas något starkare än så.

Hyresgästföreningen reviderade sitt bud, som fortfarande inte får offentliggöras.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 16 februari 2021.

Förhandlingstillfälle 8, 15 januari 2021

I dag ägde det åttonde förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 2 procent per den första januari 2021 och påpekade, som tidigare, att förväntningarna avseende den ekonomiska tillväxten under 2021 är relativt högt ställda. Konjunkturinstitutet räknade i december med att ekonomin kommer att växa med 3,2 procent i reala termer och med 4,2 procent i nominella termer, vilket även innefattar den förväntande inflationen. Även hushållens inkomster förväntas utvecklas starkt.

Hyresgästföreningen reviderade sitt bud, som fortfarande inte får offentliggöras.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 28 januari 2021.

Förhandlingstillfälle 7, 15 december 2020

I dag ägde det sjunde förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 2,1 procent per den första januari 2021 och påpekade att den senaste statistiken, bl.a. i form av Riksbankens företagsundersökning, tyder på att den svenska ekonomin hittills har klarat den andra vågen av smittspridning relativt väl. Hyresgästföreningen reviderade inte sitt bud, som fortfarande inte får offentliggöras.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 15 januari 2021.

Systrarna går till HMK

De tre kommunala bostadsbolagen i Stockholms stad (Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder), de s.k. systrarna, lyckades inte komma överens med Hyresgästföreningen om 2021 års hyresjustering. Ärendet går nu vidare till Hyresmarknadskommittén (HMK) för medling mellan parterna.

De tre systrarna har liksom tidigare år valt att gå fram gemensamt i förhandlingen om 2021 års hyresjustering.

Läs mer på bolagens hemsidor:

Familjebostäder

Svenska Bostäder

Stockholmshem

Förhandlingstillfälle 6, 3 december 2020

I dag ägde det sjätte förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 2,4 procent per den första januari 2021. Även Hyresgästföreningen reviderade sitt bud. Detta får dock inte offentliggöras. Fastighetsägarna underströk att den statistik som hittills har presenterats avseende den ekonomiska utvecklingen tyder på att den svenska ekonomin hittills har klarat den förnyade smittspridningen ganska bra. I denna artikel ger Nordeas chefsekonom Annika Winsth uttryck för samma uppfattning.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 15 december 2020.

Webinar: Hyressättning och hyresförhandlingar- vad händer?

Det händer mycket på hyressättningsområdet just nu. Ett antal viktiga utredningar har satts igång. Vad handlar de om och vilka resultat kan man vänta sig?

Samtidigt pågår hyresförhandlingarna för fullt. Pandemin kastar långa skuggor över diskussionerna och parterna står längre ifrån varandra än vanligt. Hur ser läget ut just nu, och vad händer framöver?

Välkommen till ett webinar den 8 december kl 12.30-13.00 med förhandlingschef Nathalie Brard och chefekonom Tomas Ernhagen som ger sin syn på dessa frågor. Det blir ett högintressant samtal för alla som är intresserade av hyresrättens framtid. Anmäl dig här.

Förhandlingstillfälle 5, 19 november 2020

Torsdagen den 19 november ägde det femte förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna efterlyste vid mötet ett underlag från Hyresgästföreningen som förklarar motbudet som Hyresgästföreningen fortfarande inte vill offentliggöra. Fastighetsägarna står fast vid sitt yrkande på 2,6 procent per den första januari 2021. Se tidigare blogginlägg för argument. Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 3 december 2020.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »