Fastighetsägarna Service har ingått följande överenskommelse med Hyresgästföreningen för de förhandlingskunder som inte omfattas av skiljeförfarandet för Stockholms stad.

  • Lägenheter med hyror upp till 1 950 kr i norm får 5,8 procent. Lägenheter med hyror över 1 950 kr i norm, presumtionshyror och kallhyror får 4,2 procent.
  • Hyreshöjningen träder i kraft den 1 maj 2024.

Har du, som medlem i Fastighetsägarna Stockholm, frågor kopplade till hyresförhandlingarna kan du kontakta Fastighetsägarnas medlemsrådgivning på 020-510 511, måndag-fredag kl. 13.00-15.00.