Månad: november 2017

Förhandlingstillfälle 9, 29 november 2017

Vid dagens förhandlingstillfälle lämnade Hyresgästföreningen ett slutbud om 1 procent per den 1 januari 2018. Från detta görs ett avdrag om 0,3 procentenheter för normhyror som överstiger 1700 kr relativt i 2012 års tabell. Det innebär en sänkning jämfört med tidigare bud för dessa lägenheter. Dessutom ges ett påslag om 0,2 procentenheter för hyresvärdar som tecknar samrådsavtal. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 2,67 procent per 1 januari 2018.

Om Hyresgästföreningen håller fast vid sitt slutbud kommer justeringen av den allmänna hyresnivån för 2018 innebära att hyresutvecklingen hamnar under inflationen för tredje året i rad. Fastighetsägarna påpekade att bostadsmarknadens parter har fått samhällsuppdraget att skapa långsiktigt rimliga förutsättningar för hyresrätten, vilket kräver en hyresjustering som upplevs som rimlig för såväl hyresgäster som hyresvärdar. En realt negativ hyresutveckling, utan koppling till den samhällsekonomiska utvecklingen, är en mycket dålig signal för den som vill äga och förvalta hyresrätter långsiktigt.

Skälet till att förhandlingarna år efter år resulterar i, för fastighetsägarkollektivet, orimliga hyresjusteringar, är att Hyresgästföreningen har ett de facto-veto i de årliga förhandlingarna. Det beror på at det inte finns någon medlingsinstans att vända sig till om parterna inte kommer överens. Blir det ingen överenskommelse, blir det därför ingen hyresjustering. Detta faktum utnyttjar Hyresgästföreningen för att trycka ner hyresutvecklingen. Detta kan rimligen inte vara förenligt med det samhällsansvar lagstiftaren har givit parterna.

Trots att Hyresgästföreningen lämnat ett slutbud, har parterna bokat in ytterligare ett möte. Fastighetsägarna vädjade till Hyresgästföreningen att, till detta möte, fundera över att fortsätta förhandlingarna i konstruktiv anda och därmed ta det samhällsansvar som parterna fått av lagstiftaren. Om vi som parter inte lyckas med detta måste lagstiftaren skapa mekanismer som gör förhandlingsparterna på bostadsmarknaden jämbördiga.

Förhandlingstillfälle 8, 22 november 2017

Vid dagens förhandlingstillfälle reviderade Fastighetsägarna Stockholm sitt yrkande från 2,75 procent till 2,70 procent per den 1 januari 2018. Hyresgästföreningen lämnade ett reviderat motbud och meddelade precis som vid föregående förhandlingstillfälle, att motbudet inte är offentligt. Fastighetsägarna Stockholm anser att det är oerhört viktigt med transparens och kommer att fortsätta offentliggöra såväl sitt yrkande som grunderna för detta.

Fastighetsägarna tog upp frågan om betydelsen av den senaste tidens utveckling på bostadsrättsmarknaden i Stockholm (lägre priser och längre ledtider vid försäljning). Utvecklingen stärker behovet av att den årliga hyresjusteringen ska tillåtas spegla den samhällsekonomiska utvecklingen. Under en längre tid har investeringar i hyresrätter drivits av prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden, eftersom den i sin tur har drivit värdeutvecklingen på hyresrättsmarknaden. Kombinationen av lägre räntor och stigande värden har hittills mildrat de skadliga effekterna av den allt för svaga utveckling av hyresvärdens enda intäkt (hyran). Om bostadsrättspriserna nu stabiliseras eller faller, kommer det sannolikt att leda till en sämre värdeutveckling även för hyresfastigheter. Tillsammans med det faktum att räntorna knappast kommer att falla ytterligare framöver (snarare gäller det omvända), blottläggs den svaga årliga hyresutvecklingens skadliga effekter. Om inte den årliga hyresjusteringen tillåts spegla den samhällsekonomiska utvecklingen, kommer intresset för att investera i hyresrätter i så fall att minska. En realt fallande allmän hyresnivå, som vi haft under såväl 2016 som 2017 är långsiktigt därmed direkt skadligt för hyresrättens utveckling.

Förhandlingstillfälle 7, 16 november 2017

Vid dagens förhandlingstillfälle reviderade Fastighetsägarna Stockholm sitt yrkande från 2,8 procent till 2,75 procent per den 1 januari 2018. Hyresgästföreningen lämnade ett oförändrat motbud och meddelade precis som vid föregående förhandlingstillfälle, att motbudet inte är offentligt.

Fastighetsägarna Stockholm anser att det är oerhört viktigt med transparens och kommer att fortsätta offentliggöra såväl sitt yrkande som grunderna för detta.

Förhandlingstillfälle 6, 10 november 2017

Vid dagens förhandlingstillfälle reviderade Fastighetsägarna Stockholm sitt yrkande från 2,88 procent till 2,8 procent per den 1 januari 2018. Hyresgästföreningen lämnade ett motbud men meddelade, precis som vid föregående förhandlingstillfälle, att motbudet inte är offentligt.

Fastighetsägarna Stockholm anser att det är oerhört viktigt med transparens och kommer att fortsätta offentliggöra såväl sitt yrkande som grunderna för detta.

Förhandlingstillfälle 5, 1 november 2017

Vid dagens förhandlingstillfälle reviderade Fastighetsägarna Stockholm sitt yrkande från 2,92 procent till 2,88 procent per den 1 januari 2018.

Hyresgästföreningen lämnade ett motbud, men meddelade att deras motbud hädanefter inte är offentliga.

Fastighetsägarna Stockholm anser att det är oerhört viktigt med transparens och kommer att fortsätta offentliggöra såväl sitt yrkande som grunderna för detta.