Månad: januari 2021

Förhandlingstillfälle 9, 28 januari 2021

I dag ägde det nionde förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 1,9 procent per den första januari 2021 och påpekade, som tidigare, att förväntningarna avseende den ekonomiska tillväxten under 2021 är relativt högt ställda. Enligt de senaste prognoserna förväntas den svenska ekonomin att växa med mellan 3 och 4 procent i reala termer under innevarande år. Hushållens inkomster förväntas utvecklas något starkare än så.

Hyresgästföreningen reviderade sitt bud, som fortfarande inte får offentliggöras.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 16 februari 2021.

Förhandlingstillfälle 8, 15 januari 2021

I dag ägde det åttonde förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 2 procent per den första januari 2021 och påpekade, som tidigare, att förväntningarna avseende den ekonomiska tillväxten under 2021 är relativt högt ställda. Konjunkturinstitutet räknade i december med att ekonomin kommer att växa med 3,2 procent i reala termer och med 4,2 procent i nominella termer, vilket även innefattar den förväntande inflationen. Även hushållens inkomster förväntas utvecklas starkt.

Hyresgästföreningen reviderade sitt bud, som fortfarande inte får offentliggöras.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 28 januari 2021.