Den 5 mars lämnade skiljemannen Håkan Julius sin rekommendation om hyresjustering för de drygt 14 000  lägenheter som Fastighetsägarna Service förhandlar i Stockholms stad. Rekommendationen innebär att hyrorna ska höjas med 5,8 procent från 1 april.  Även om den rekommenderade hyreshöjningen ligger något över övriga hyresuppgörelser i staden, är Fastighetsägarna inte nöjda med uppgörelsen. Det beror framför allt på att skiljemannen uttryckligen anger att han har tagit intryck av redan gjorda överenskommelser, trots att dessa inte baseras på den modell som partsorganisationerna har enats om. Fastighetsägarna har redogjort för sin syn på skiljemannaprocessen i en artikel i Dagens Industri, som går att läsa här.

Fastighetsägarna har initierat skiljeförfarande för Fastighetsägarna Service förhandlingskunder i ytterligare 13 kommuner i Stockholms län samt på Gotland. Rekommendation om hyresjustering i dessa kommuner kommer att meddelas senast 15 april.

För frågor om förhandlingarna i övrigt hänvisas medlemsrådgivningen som är öppen på vardagar mellan kl.13 -15 på telefon 020-510 511.