Månad: juli 2021

Fastighetsägarna avråder från att ansluta sig till Hyresgästföreningens förhandlarportal

Hyresgästföreningen lanserade under 2018 en digital portal för hyresförhandlingar som Fastighetsägarna avrådde sina medlemmar från att ansluta sig till. Eftersom Hyresgästföreningen har startat en kampanj inför höstens hyresförhandlingar med syfte att få hyresvärdar runtom i landet att använda portalen går vi återigen ut med samma avrådan.

Att digitalisera hanteringen av förhandlingarna är i grunden bra. Det kan öka transparensen och effektiviteten i förhandlingarna om information är tillgänglig för alla. Det stärker också jämbördigheten mellan parterna i förhandlingarna. Hyresgästföreningens förhandlarportal har tyvärr ett annat syfte, nämligen att skapa ett informationsövertag för Hyresgästföreningen i bruksvärdesförhandlingarna. All data som matas in i denna portal kommer att ägas och hanteras ensidigt av Hyresgästföreningen, som också kommer att ansvara för portalens utveckling. Digitaliseringen av hyresförhandlingarna måste ske i samförstånd mellan bostadsmarknadens parter med det uttalade syftet att skapa en bättre fungerande hyresmarknad. Därför avråder vi starkt hyresvärdar från att ansluta sig till Hyresgästföreningens förhandlarportal.

Vi vill också poängtera att Hyresgästföreningen är skyldig att sköta sitt uppdrag i de kollektiva förhandlingarna enligt hyresförhandlingslagens regler oavsett om en hyresvärd påkallar förhandling som vanligt eller i Hyresgästföreningens förhandlarportal.

Summering av hyressättningsfrågorna innan sommaren

Årsförhandlingen

Sommaren är här och, tro det eller ej, förhandlingarna om 2021 års hyresjustering är klara för de flesta av landets hyresvärdar. Därmed hinner vi med en kort återhämtning innan det är dags att köra igång förhandlingarna om nästa års hyresjustering. Det visar med all tydlighet att det behövs en ny lagstiftning för de årliga förhandlingarna med en oberoende tvistelösning, tydliga motiv för vad som ska styra justeringen av den allmänna hyresnivån samt tidsramar för parterna.

För mer information läs här.

Läge och kvalitet i hyressättningen

Utredningen om läge och kvalitet i hyressättningen presenterade sina förslag i dag när Hyres­kommissionen överlämnade sitt betänkande till justitie- och migrations­minister Morgan Johansson. Kommissionens förhoppning är att förslagen ska leda till att bostadskonsumenternas värderingar av läge och andra boendekvaliteter ska få ett större genomslag i hyressättningen. Fastighetsägarna är pessimistiska på den punkten. Förslagen är helt enkel för svaga för att leda till någon förändring.

Läs mer i betänkandet här (Fastighetsägarnas särskilda yttrande finns på sid 321). Mer information hittar du också på Fastighetsägarnas hemsida.