Förhandling

Tvistelösning i de årliga förhandlingarna

I dag skickades lagstiftningsförslaget om en tvistelösning i de årliga förhandlingarna ut på remiss. Läs mer här. För att privata hyresvärdar ska få möjlighet att nyttja tvistelösningen har Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen ingått ett separat avtal om detta. Läs mer om detta i det pressmeddelande som också presenterades i dag här.

Förhandling

Fastighetsägarna avråder från att ansluta sig till Hyresgästföreningens förhandlarportal

Hyresgästföreningen lanserade under 2018 en digital portal för hyresförhandlingar som Fastighetsägarna avrådde sina medlemmar från att ansluta sig till. Eftersom Hyresgästföreningen har startat en kampanj inför höstens hyresförhandlingar med syfte att få hyresvärdar runtom i landet att använda portalen går vi återigen ut med samma avrådan. Att digitalisera hanteringen av förhandlingarna är i grunden bra. Det kan öka transparensen och…

Läs mer

Förhandling

Summering av hyressättningsfrågorna innan sommaren

Årsförhandlingen Sommaren är här och, tro det eller ej, förhandlingarna om 2021 års hyresjustering är klara för de flesta av landets hyresvärdar. Därmed hinner vi med en kort återhämtning innan det är dags att köra igång förhandlingarna om nästa års hyresjustering. Det visar med all tydlighet att det behövs en ny lagstiftning för de årliga förhandlingarna med en oberoende tvistelösning,…

Läs mer