Månad: oktober 2021

Förhandlingstillfälle 3, 22 oktober 2021

I dag, den 22 oktober hölls det tredje mötet mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen om justeringen av den allmänna hyresnivån i Stockholm 2022. Under mötet reviderade Fastighetsägarna sitt yrkande till 3,4 procent per den 1 januari 2022. Fastighetsägarna betonade att allt talar för en fortsatt ekonomisk återhämtning under 2022. Därmed finns det inget som motiverar en sänkning av yrkandet. Trots detta valde alltså Fastighetsägarna att revidera sitt yrkande, enligt ovan. Skälet till detta var att Fastighetsägarna ville föra förhandlingen framåt.  

Hyresgästföreningen valde, å sin sida, att stå fast vid sitt motbud om 1,1 procent per 1 januari 2022. Samtidigt betonade Hyresgästföreningen att den eftersträvar ett tvåårsavtal, vilket inte är aktuellt för Fastighetsägarna.

Nästa möte äger rum den 10 november.

Förhandlingstillfälle 2, 5 oktober 2021

Tisdagen den 5 oktober hölls det andra mötet mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen om justeringen av den allmänna hyresnivån i Stockholm 2022. Under mötet presenterade Hyresgästföreningen sitt motbud på Fastighetsägarnas tidigare yrkande. Motbudet uppgår till 1,1 procent per den första januari 2022. Fastighetsägarna reviderade inte sitt yrkande om 3,6 procent per den första januari 2022. Nästa möte äger rum den 22 oktober.