Bra att veta om hyresförhandlingarna

Hyresförhandlingar 2021

I september 2020 inleds förhandlingarna om 2021 års allmänna hyreshöjning i Stockholm mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen Region Stockholm. Förhandlingen syftar till att resultera i en rekommendation, ett så kallat ramavtal, för de överenskommelser som senare tecknas mellan fastighetsägare och Hyresgästföreningen avseende enskilda fastigheter.

Ramavtalsförhandlingen inleds med att Fastighetsägarna framställer ett yrkande till Hyresgästföreningen om hyreshöjning per den 1 januari 2021. Detta sker i september. Vår ambition är att förhandlingarna ska kunna slutföras under hösten.

Avseende förhandlingarna för enskilda fastigheter måste hyresvärden lämna in en framställan om hyreshöjning senast tre månader före det månadsskifte den nya hyran är tänkt att träda i kraft. Ska den gälla per den 1 januari 2021, måste framställan ha lämnats senast den 30 september 2020.

Läs mer om hyresförhandlingarna