Månad: september 2017

Förhandlingstillfälle 2, 29 september 2017

Idag ägde det andra sammanträdet rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen.

Vid sammanträdet reviderade Hyresgästföreningen sitt bud med 0,01 procentenheter från 0,69 procent till 0,7 procent +/- 0,2 procent beroende på förvaltningskvalitet, tillkommande hyresgästnyttor och utgående hyresnivåer. Någon närmare precisering gjordes inte. Budet avser endast Stockholms stad med höjningstidpunkt per den 1 januari 2018.

Fastighetsägarna Stockholm har tidigare presenterat sin syn på varför, och hur mycket, den allmänna hyresnivån behöver höjas under 2018 för att skapa rimliga villkor för ett långsiktigt ägande av hyresfastigheter. Läs Fastighetsägarnas syn på 2018 års allmänna hyresnivå här. Fastighetsägarna Stockholms inställning är att ramavtalsförhandlingen om den årliga hyresjusteringen endast ska omfatta just justeringen av den allmänna hyresnivån och att denna förhandling ska hållas fri från andra ingångsvärden.

Vid dagens sammanträde efterfrågade Fastighetsägarna Stockholm återigen en närmare skriftlig precisering av grunderna för Hyresgästföreningens motbud. Något sådant lämnades inte. Muntligen gjorde dock denna precisering, som togs till protokollet enligt följande: ”Hyresgästföreningen uppger att de ser de årliga förhandlingarna som en avvägning mellan värdesäkring och hyresgästnytta”.

Vid sammanträdet reviderade Fastighetsägarna Stockholm sitt yrkande till 3,1 procent per 1 januari 2018.

Dags att lämna in framställan om hyreshöjning till Hyresgästföreningen

Senast den 30 september 2017 ska framställan om hyreshöjning per den 1 januari 2018 lämnas in till Hyresgästföreningen. Förhandlingskunder hos Fastighetsägarna Service behöver inte göra något.

Fastighetsägarna Stockholm rekommenderar att du som hyresvärd redan vid ingivande av framställan om hyreshöjning preciserar yrkandet om 2018 års hyreshöjning i enlighet med det yrkande som Fastighetsägarna Stockholm lämnade till Hyresgästföreningen.

Behöver du vägledning angående yrkandet i Stockholms stad eller övriga kommuner i Stockholms län får du gärna kontakta vår medlemsrådgivning på telefon 020-510 511 och välj ”hyresförhandlingar”. Medlemsrådgivningen har öppet måndag-torsdag kl 13-15.

Via Fastighetsägarna Dokument kan du ladda ner en standardblankett som heter Förhandlingsframställan Stockholm, 1070 samt en blankett för lägenhetsförteckning, 1071.

Hyresförhandlingarnas systemfel – the movie

Två år i rad har den allmänna hyresnivån ökat mindre än inflationen, vilket innebär att den har fallit i reala termer. Om du undrar hur det är möjligt, har du svaret i denna film. Vill du fördjupa dig i hyresförhandlingarnas systemfel kan du läsa rapporten Varför är det så svårt att komma överens?. I såväl filmen som rapporten diskuteras även hur Fastighetsägarna tycker att problemen kan lösas.

Förhandlingstillfälle 1, 4 september 2017

Idag inleddes ramavtalsförhandlingen om 2018 års allmänna hyresnivå mellan Fastighetsägarna Stockholm och  Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna yrkade då att den allmänna hyresnivån i Stockholmsregionen behöver höjas med 3,5 procent per den 1 januari 2018. Den nivån behövs för att skapa rimliga villkor för långsiktigt ägande av bostadshyresfastigheter.

Hyresgästföreningen presterade ett motbud om 0,69 procent per den 1 januari 2018.Motbudet avser endast Stockholms stad.

Mer om Fastighetsägarna Stockholms yrkande och syn på 2018 års hyresnivå kan du läsa i vårt pressmeddelande samt i den rapport som Fastighetsägarnas fyra regionföreningar presenterat som grund för förhandlingen (Fastighetsägarnas syn på 2018 års allmänna hyresnivå). Något skriftligt underlag har ännu inte presterats av Hyresgästföreningen.