Månad: september 2020

Dags att lämna in framställan om hyreshöjning

Den 30 september behöver framställan om hyresjustering vara Hyresgästföreningen tillhanda för att du ska ha möjlighet att få en hyresjustering från och med den 1 januari 2021.

Fastighetsägarna Stockholm rekommenderar att du redan i förhandlingsframställan preciserar att du yrkar i enlighet med den syn som vi presenterade den 17 september (2,9 procent per den 1 januari 2021).

Via Fastighetsägarna Dokument kan du ladda ner en standardblankett som heter Förhandlingsframställan Stockholm, 1070 samt en blankett för lägenhetsförteckning, 1071.

Behöver du rådgivning eller ett ombud i dina förhandlingar?

Behöver du vägledning? Kontakta Fastighetsägarna Stockholms medlemsrådgivning på 020-510 511 och välj ”hyresförhandlingar”. Medlemsrådgivningen har öppet måndag–torsdag kl. 13–15.

Förhandlingstillfälle 1, 17 september 2020

Den 17 september inleddes ramavtalsförhandlingen om 2021 års allmänna hyresnivå i Stockholms stad mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna yrkade vid första förhandlingstillfället att den allmänna hyresnivån i Stockholms stad behöver höjas med 2,9 procent per den 1 januari 2021. Den nivån behövs, enligt Fastighetsägarna Stockholm, för att skapa rimliga villkor för långsiktigt ägande av bostadshyresfastigheter. Fastighetsägarna poängterade att man skulle vilja att ramavtalsförhandlingen i framtiden inte omfattar endast Stockholm stad utan hela Stockholmsregionen.

Givet den dramatiska utvecklingen under 2020 borde hyrorna, enligt Hyresgästföreningen, egentligen ha sänkts i år. Sett till den ekonomiska utvecklingen 2020 och 2021 ser Hyresgästföreningen inga skäl att höja hyran i Stockholm under nästa år.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 5 oktober.

Mer om Fastighetsägarna Stockholms bakgrund till yrkandet kan du läsa i vårt pressmeddelande samt Fastighetsägarnas nationella vägledning ”Förhandlingarna om den allmänna hyresnivåns utveckling under 2021”

Hyrorna i Sverige behöver i snitt höjas 2,5 procent under 2021

Den svenska ekonomin har börjar återhämta sig efter vårens kraftiga nedgång. Konjunkturinstitutet och andra bedömare räknar med att återhämtningen fortsätter under nästa år då både produktionen och inkomsterna spås öka i god akt. För att värna hyresrättens position på den svenska bostadsmarknaden bör den ekonomiska uppgången även återseglas i bostadshyrornas utveckling. Enligt den bedömning som Fastighetsägarna gör i sin nationella vägledning skulle den allmänna hyresnivån därför behöva höjas med 2,5 procent. Denna bedömning är ett snitt för landet som helt. Förutsättningarna i de kommande ortvisa förhandlingarna kan skilja sig mer eller mindre mycket från den nationella situationen. Ladda ner vägledningen.

Fastighetsägarna Stockholm kommer inom kort att ge sin syn om hur hyrorna behöver justeras i Stockholmsregionen under 2021. Därefter inleds ramavtalsförhandlingen.

Åter dags för årliga hyresförhandlingar

Under september kommer förhandlingarna om justeringen av den allmänna hyresnivån i Stockholm inledas. Inför förhandlingsstarten kommer Fastighetsägarna som vanligt att presentera en nationell vägledning. Den offentliggörs inom de närmaste dagarna. I vägledningen ger Fastighetsägarna sin syn på den ekonomiska situationen och vad den innebär för möjligheten att justera hyrorna nästa år. Relativt kort därefter kommer Fastighetsägarna Stockholm att inleda ramavtalsförhandlingen, baserat på de ekonomiska förutsättningar som gäller för Stockholmsregionen.

Inför årets förhandlingar har Hyresgästföreningen återigen uppmanat fastighetsägare att ansluta sig till organisationens digitala förhandlarportal. Vi avråder våra medlemmar från att göra detta enligt vårt blogginlägg från tidigare i år.