Månad: oktober 2018

Förhandlingstillfälle 5, 29 oktober 2018

Vid dagens förhandlingstillfälle reviderade Fastighetsägarna Stockholm sitt yrkande till 3,3 procent per 1 januari 2019.

Fastighetsägarna Stockholm betonade än en gång vikten av att låta den allmänna hyresnivån följa den samhällsekonomiska utvecklingen. Det innebär att hänsyn måste tas till såväl kostnads- som inkomstutvecklingen. Enligt Riksbanken förväntas konsumentpriserna (KPI) öka med 2,6 procent under 2019, vilket ger en nominell BNP-ökning på 4,6 procent. Baserat på dessa prognoser anser Fastighetsägarna Stockholm att den allmänna hyresnivån i Stockholmsregionen bör höjas med cirka 3-4 procent under 2019.

Något reviderat motbud lämnades inte av Hyresgästföreningen vid dagens förhandlingstillfälle. Hyresgästföreningens senaste motbud är 18,00 kr/kvm/år per den 1 januari 2019. Fastighetsägarna Stockholm betonande än en gång att vikten av att Hyresgästföreningen framöver anger sitt motbud i procent istället för kronor per kvm och år.

Förhandlingstillfälle 4, 22 oktober 2018

Vid dagens förhandlingstillfälle reviderade Hyresgästföreningen sitt motbud från 16,50 kr/kvm/år till 18,00 kr/kvm/år per den 1 januari 2019.

Fastighetsägarna Stockholm betonade än en gång vikten av att låta den allmänna hyresnivån följa den samhällsekonomiska utvecklingen. Det innebär att hänsyn måste tas till såväl kostnads- som inkomstutvecklingen. Enligt Riksbanken förväntas konsumentpriserna (KPI) öka med 2,7 procent under 2019, vilket ger en nominell BNP-ökning på 4,7 procent. Baserat på dessa prognoser anser Fastighetsägarna Stockholm att den allmänna hyresnivån i Stockholmsregionen bör höjas med cirka 3-4 procent under 2019.

Fastighetsägarna Stockholm betonande än en gång vikten av att Hyresgästföreningen framöver anger sitt motbud i procent istället för kronor per kvm och år. Något reviderat yrkande lämnades inte av Fastighetsägarna Stockholm vid dagens förhandlingstillfälle.

Vill Hyresgästföreningen sätta stopp för hyresrätter?

Igår (10 oktober 2018) skrev vi en replik i Dagens Samhälle där vi undrar om Hyresgästföreningen vill att det ska finnas hyresrätter i framtiden? Det är en rimlig fråga för den som läser det senaste inlägget av Marie Linder och Erik Elmgren, förbundsordförande respektive förhandlingschef på Hyresgästföreningen. De för fram ett antal märkliga argument för små hyresjusteringar under 2019.

 

Förhandlingstillfälle 3, 9 oktober 2018

Vid gårdagens förhandlingstillfälle reviderade Fastighetsägarna Stockholm sitt yrkande från 3,5 procent till 3,4 procent per den 1 januari 2019.

Fastighetsägarna Stockholm betonade än en gång vikten av att låta den allmänna hyresnivån följa den samhällsekonomiska utvecklingen. Det innebär att hänsyn måste tas till såväl kostnads- som inkomstutvecklingen. Enligt Riksbanken förväntas konsumentpriserna (KPI) öka med 2,7 procent under 2019, vilket ger en nominell BNP-ökning på 4,7 procent. Det innebär att hyrorna bör höjas med cirka 3-4 procent under 2019.

Fastighetsägarna Stockholm bad även Hyresgästföreningen att framöver ange sitt motbud i procent istället för kronor per kvm och år.  Något reviderat motbud lämnades inte av Hyresgästföreningen vid dagens förhandlingstillfälle.

De kommunala bostadsbolagen i Stockholm stad yrkar att hyrorna ska höjas med 3,5 procent under 2019

I dagarna har Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder presenterat sin syn på varför den allmänna hyresnivån behöver höjas med 3,5 procent under 2019.

Argumentationen bygger, precis som Fastighetsägarnas yrkande, på den vägledning som Fastighetsägarna och SABO gemensamt tagit fram inför förhandlingarna. Denna förordar att hyresutvecklingen ska tillåtas följa den samhällsekonomiska utvecklingen.

Förhandlingstillfälle 2, 28 september 2018

Fredagen den 28 september ägde det andra förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen.

Vid sammanträdet presenterade Hyresgästföreningen sitt bud muntligen om 16.50 kr/kvm/år. Hyreshöjningen ska, enligt Hyresgästföreningen, också i större utsträckning bero på förvaltningens kvalitet. Någon närmare precisering av detta gjordes inte. Budet avser höjningstidpunkt per den 1 januari 2018. Budet motsvarar, enligt Hyresgästföreningen, ett snitt på ca: 1,3 procent. Om Riksbankens inflationsprognos för 2019 slår in, motsvarar budet en real sänkning med 1,4 procent. Därmed skulle den allmänna hyresnivån ha fallit fyra år i rad.

Fastighetsägarna Stockholm har tidigare presenterat sin syn på varför, och hur mycket, den allmänna hyresnivån behöver höjas under 2019 för att skapa rimliga villkor för ett långsiktigt ägande av hyresfastigheter. Läs mer i Fastighetsägarnas pressmeddelande samt i SABO:s och Fastighetsägarnas vägledning. Fastighetsägarna Stockholms inställning är att ramavtalsförhandlingen om den årliga hyresjusteringen endast ska hantera behovet att förändra den allmänna hyresnivån till följd av externa samhällsekonomiska faktorer. Interna faktorer – sådana som hyresvärdar själva kan påverka – är en fråga för parternas förhandlingar om bruksvärdet i enskilda lägenheter. Det är i dessa förhandlingar som förvaltningskvalitet, liksom andra bruksvärdesfaktorer, hör hemma.