Månad: februari 2021

Ramavtalet om 2021 års hyror klart för Stockholms stad

I dag, fredagen den 26 februari, kom Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningens överens om ett ramavtal om den allmänna hyresnivåns förändring i Stockholms stad för 2021. Parterna är överens om att hyresnivån ska höjas med 1,75 procent per den 1 april 2021.

Förhandlingarna har pågått i närmare sju månader och parterna har under denna tid stått långt ifrån varandra. Det var först när Hyresgästföreningens och Sveriges Allmännyttas gemensamma hyresmarknadskommitté nyligen beslutade att hyrorna i staden kommunägda bestånd skulle höjas med 1,75 procent, som en uppgörelse blev möjlig även på den privata sidan. Uppgörelsen för stadens privata hyresvärdar är dock något sämre än den som gäller de  kommunala hyresvärdarna då hyresförändringen träder i kraft i april istället för mars. Årets förhandlingar är därmed ännu ett exempel på att 2011 års lagändring, som innebar att de kommunala bolagens hyresnormerande roll togs bort, ännu inte har fått något genomslag i verkligheten. Ytterst beror det på att det saknas en fungerande oberoende tvistelösning för samtliga hyresvärdar, oavsett om dessa är kommunala eller privata.

Om du är medlem i Fastighetsägarna Stockholm och har frågor angående ramavtalet eller om hyresförhandlingar för fastigheter belägna i övriga kommuner i Stockholms län och Gotland är du välkommen att kontakta Fastighetsägarna Stockholms medlemsrådgivning på 020-510 511, mån-fredag kl. 13.00-15.00.

Du som är förhandlingskund hos Fastighetsägarna Service behöver inte göra något men har du frågor kan du kontakta forhandling@fastighetsagarna.se

Läget, läget, läget: Har det något betydelse? Ett webbinarium om lägesfaktorn i hyressättningen

Att många vill bo centralt och kommunikationsnära har fått fullt genomslag i prissättningen på bostadsrättsmarknaden. När det gäller hyresmarknaden ser det annorlunda ut. Lägets betydelse har bara en marginell påverkan på hyran. Är det ett problem och vad kan vi i så fall då göra åt det? Lägesfaktorn utreds nu av en statlig kommission. Med anledning av kommissionens arbete har analysföretaget Evidens tagit fram en rapport som jämför de båda flerbostadsmarknaderna. I det här webbinariet kommer vi att stöta och blöta frågan om hur och varför läget ska få spela en väsentlig roll i hyressättningen.

Medverkande

Ted Lindqvist, vd, Evidensgruppen

Ola Möller, riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Carl-Oskar Bohlin, bostadspolitisk talesperson, Moderaterna

Margareta Björkvald, förhandlingsansvarig Hyresgästföreningen Riksförbundet

Nathalie Brard, förhandlingschef, Fastighetsägarna Stockholm

Webbinariet modereras av Tomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna Sverige och äger rum via Zoom den 8 mars klockan 12.00-12.50.

Anmäl dig här

Systrarna och Hyresgästföreningen överens om 2021 års hyresjustering

Idag offentliggjordes överenskommelsen om 2021 års hyresjustering mellan de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholms stad (systrarna) och Hyresgästföreningen . Överenskommelsen innebär att hyrorna justeras med 1,75 procent per den 1 mars 2021. På årsbasis innebär det att hyrorna höjs med ca 1,45 procent 2021. Här finns mer info om överenskommelsen.

Hyresjusteringen ger inte en bra grund för långsiktig förvaltning. Dessa förhandlingar har, som alltid, dragit ut på tok för länge på tiden. Det visar hur viktigt det är att vi får en lagstiftning som bidrar till konstruktiva och effektiva förhandlingar om den årliga hyresjusteringen. Dagens besked visar också hur viktigt det är att lagstiftaren ser till att vi får en tvistelösning som verkligen är oberoende från parterna och som omfattar såväl det privata som det kommunala hyresbeståndet.     

Ramavtalsförhandlingen om hyresjusteringen på den privata sidan fortsätter och vi har en förhoppning om att den förhandlingen inte drar ut på tiden.

Förhandlingstillfälle 10, 16 februari 2021

I dag ägde det tionde förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 1,8 procent per den första januari 2021 och påpekade, som tidigare, att förväntningarna avseende den ekonomiska tillväxten under 2021 är relativt högt ställda. Det framgick senast av Riksbankens penningpolitiska rapport.

Hyresgästföreningen reviderade sitt bud, som fortfarande inte får offentliggöras. Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 26 februari 2021.