I kölvattnet av pandemin och Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina följde en ekonomisk kris som har slagit mycket hårt mot bostadsbyggandet i stockholmsregionen. Någon snar vändning syns inte vid horisonten. Under de kommande åren riskerar en redan ansträngd boendesituation försvåras ytterligare när uppställda nybyggnadsmål kommer på skam. Med stigande bostadsbrist ökar utanförskapet. Regionens arbetsmarknad försvagas och möjligheten att generera tillväxt och välfärd försämras. Vad krävs för att vända utvecklingen? Finns pengarna och den politiska beslutskraften?

Dessa frågor kommer att diskuteras under ett seminarium hos Fastighetsägarna Stockholm den 7 februari. Samtidigt presenteras en färsk rapport om situationen på bostadsmarknaden i Stockholms läns olika kommuner. Samtalet kommer att modereras av Tomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna Sverige.

Talare
– Ted Lindqvist, vd Evidens
– Clara Lindblom, bostads- och fastighetsborgarråd Stockholms stad
– Gustav Hemming, klimat-, infrastruktur- och skärgårdsregionråd Region Stockholm
– Linus Björkman, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Haninge kommun
– Marit Appelgren, fastighetschef, ByggVesta Fastighetsförvaltning
– Nathalie Brard, chef fastighetsmarknad, Fastighetsägarna Stockholm
– Therese Nerlund, mark- och exploateringschef, Wallenstam

Tid
Lunch serveras från kl. 11.30, seminarium kl. 12.00 – ca 13.00.

Kostnad
Evenemanget är kostnadsfritt.

Anmälan
Föranmälan krävs. Anmäl dig via länken nedan senast 1 februari 2024. Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller.

Anmäl dig här