Månad: februari 2023

Ramavtalsförhandlingen klar

Ramavtalsförhandlingen om 2023 års hyresjustering för Stockholms stads privata hyresvärdar är klar. Uppgörelsen innebär att majoriteten av hyrorna ska höjs med 4,75 procent från den 1 februari 2023. Lägenheter där normhyran överstiger 2000 kr per kvadratmeter och år ska höjas med 3 procent. Lägenheter där hyresvärden inte står för uppvärmning ska i sin tur höjas med 3,2 procent.

Parterna rekommenderar att retroaktiv hyra fördelas på sex månader.

Fastighetsägarna kan konstatera att den överenskomna nivån ligger långt under den nivå som motiveras av de kraftiga kostnadsökningar som drabbar förvaltningen av hyresrätter. Fastighetsägarna kan också konstatera att överenskommelsen inte har baserats på den rekommendation som bostadsmarknadens organisationer enats om under förra våren. Skälet till detta är att parternas inte har kunnat enas om hur rekommendationen ska tolkas.

Här kan du läsa mer om överenskommelsen.

Om du är medlem i Fastighetsägarna Stockholm och har frågor angående ramavtalet eller om hyresförhandlingar för fastigheter belägna i övriga kommuner i Stockholms län och Gotland är du välkommen att kontakta Fastighetsägarna Stockholms medlemsrådgivning på 020-510 511, mån-fredag kl. 13.00-15.00.

Du som är förhandlingskund hos Fastighetsägarna Service behöver inte göra något men har du frågor kan du kontakta forhandling@fastighetsagarna.se

Förhandlingstillfälle 8, den 3 februari

Ramavtalsförhandlingen mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen i Stockholm fortsatte under fredagen (3/2). Precis som under föregående förhandlingstillfälle diskuterades  möjliga principer för en potentiell uppgörelse. Nya samtal vidtar under i dag (6/2). Något besked från Hyresmarknadskommittén avseende hanteringen av Stockholms tre kommunala bostadsbolag har ännu inte offentliggjorts.  

Förhandlingstillfälle 7, den 1 februari

I dag träffades Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen än en gång för att försöka uppnå ett ramavtal avseende hyresutvecklingen i Stockholms stad under 2023. Precis som under det senast föregående förhandlingstillfället (24 januari) diskuterade parterna möjliga principer för en potentiell uppgörelse. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att enas om ett ramavtal kommer parterna att träffas igen nu på fredag (3 februari).