Månad: maj 2018

Ny debattrunda om hyressättningssystemets problem

På bostadspolitik.se har vi debatterat om vikten av tydliga grunder och en oberoende tvistelösning i de årliga hyresförhandlingarna.

Läs våra och Hyresgästföreningens inlägg:

Fastighetsägarna: Att lösa hyressättningssystemets problem borde ligga i Hyresgästföreningens intresse (slutreplik 29 maj 2018)

Hyresgästföreningen: En oberoende tvistelösning gör ingen nöjd (replik 25 maj 2018 )

Fastighetsägarna: Oberoendet är nödvändigt men inte tillräckligt (22 maj 2018)

Fastighetsägarna Service har kommit överens med Hyresgästföreningen om 2018 års hyror

Efter långa diskussioner med Hyresgästföreningen har Fastighetsägarna Service kommit överens om nya hyror för de fastigheter där Fastighetsägarna Service har förhandlingsuppdrag. För fastigheter belägna i Stockholm stad har Hyresgästföreningen medgett 1,3 % från den 1 april 2018. För information angående överenskommelser för fastigheter belägna i övriga kommuner i Stockholms län är du välkommen att kontakta Fastighetsägarna Stockholms medlemsrådgivning på 020-510 511, mån-tors kl. 13.00-15.00.

Arbetet med att översända förhandlingsöverenskommelser till Hyresgästföreningen pågår. Har du som förhandlingskund hos Fastighetsägarna Service frågor beträffande din/dina fastigheter är du välkommen att kontakta din förhandlare direkt.

Här kan du läsa Fastighetsägarna Stockholms pressmeddelande om överenskommelsen och hyresförhandlingarnas problem.

Fastighetsägarna: oberoendet är nödvändigt, men inte tillräckligt

För att kunna förvalta bostadshyresrätter på ett långsiktigt och seriöst sätt när ekonomin växer och kostnader ökar måste den allmänna hyresnivån få följa med den samhällsekonomiska utvecklingen. Idag finns det inget regelverk som säkerställer detta. Det stora problemet är att det saknas en fungerande tvistelösning men också en samsyn om vilka grunder som skall styra hyresutvecklingen. Det skriver Nathalie Brard och Tomas Ernhagen från Fastighetsägarna i en debattartikel i Bostadspolitik.