Månad: december 2020

Förhandlingstillfälle 7, 15 december 2020

I dag ägde det sjunde förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 2,1 procent per den första januari 2021 och påpekade att den senaste statistiken, bl.a. i form av Riksbankens företagsundersökning, tyder på att den svenska ekonomin hittills har klarat den andra vågen av smittspridning relativt väl. Hyresgästföreningen reviderade inte sitt bud, som fortfarande inte får offentliggöras.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 15 januari 2021.

Systrarna går till HMK

De tre kommunala bostadsbolagen i Stockholms stad (Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder), de s.k. systrarna, lyckades inte komma överens med Hyresgästföreningen om 2021 års hyresjustering. Ärendet går nu vidare till Hyresmarknadskommittén (HMK) för medling mellan parterna.

De tre systrarna har liksom tidigare år valt att gå fram gemensamt i förhandlingen om 2021 års hyresjustering.

Läs mer på bolagens hemsidor:

Familjebostäder

Svenska Bostäder

Stockholmshem

Förhandlingstillfälle 6, 3 december 2020

I dag ägde det sjätte förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 2,4 procent per den första januari 2021. Även Hyresgästföreningen reviderade sitt bud. Detta får dock inte offentliggöras. Fastighetsägarna underströk att den statistik som hittills har presenterats avseende den ekonomiska utvecklingen tyder på att den svenska ekonomin hittills har klarat den förnyade smittspridningen ganska bra. I denna artikel ger Nordeas chefsekonom Annika Winsth uttryck för samma uppfattning.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 15 december 2020.

Webinar: Hyressättning och hyresförhandlingar- vad händer?

Det händer mycket på hyressättningsområdet just nu. Ett antal viktiga utredningar har satts igång. Vad handlar de om och vilka resultat kan man vänta sig?

Samtidigt pågår hyresförhandlingarna för fullt. Pandemin kastar långa skuggor över diskussionerna och parterna står längre ifrån varandra än vanligt. Hur ser läget ut just nu, och vad händer framöver?

Välkommen till ett webinar den 8 december kl 12.30-13.00 med förhandlingschef Nathalie Brard och chefekonom Tomas Ernhagen som ger sin syn på dessa frågor. Det blir ett högintressant samtal för alla som är intresserade av hyresrättens framtid. Anmäl dig här.