De tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm stad (Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder), de s.k. systrarna, lyckades inte komma överens med Hyresgästföreningen om 2018 hyresjustering. Ärendet går nu vidare till Hyresmarknadskommittén (HMK) för medling mellan parterna.

Som vi tidigare informerat om här på bloggen, har de tre systrarna, valt att gå fram gemensamt i förhandlingen om 2018 års hyresjustering. Bolagens ursprungliga yrkande låg på 2,8 procent per den 1 januari 2018. Efter mer än tre månaders förhandlingar hade det sänkts till 2,2 procent, vilket också är den nivå som är utgångspunkten för deras yrkande i HMK. Hyresgästföreningens motbud ligger på 0,9 procent per 1 januari 2018. Skulle det budet bli verklighet, kommer den generella hyresnivån att sänkas med 1,1 procent i reala termer.

Vi följer med tillförsikt vad som händer i HMK. Vår förhoppning är att HMK:s medverkan resulterar i en förhandlingsöverenskommelse mellan parterna om 2018 hyresjustering som möjliggör långsiktiga förutsättningar för hyresrättens framtid, vilket bygger på att hyresjusteringen tillåts kopplas till den samhällsekonomiska utvecklingen.

Framtidskoncernen, som förhandlar för de stora kommunala bostadsbolagen i Göteborg, har redan tidigare hänskjutit förhandlingarna till HMK. HMK förväntas lämna sitt svar i ärendet inom de närmsta veckorna.

Dessa båda ärendes behandling i HMK kommer att få stor bäring på förhandlingarna på den privata sidan. Vi rekommenderar därför våra medlemmar att  vidhålla den argumentation och det yrkande som Fastighetsägarna Stockholm lämnade när Hyresgästföreningen valde att stranda ramavtalsförhandlingen (länk till senaste blogg från december).

Du som förhandlingskund hos Fastighetsägarna Service behöver i nuläget inte göra något och har du frågor är du alltid välkommen att kontakta ditt ombud på juridiska avdelningen.

Är du medlem i Fastighetsägarna Stockholm och behöver rådgivning angående dina hyresförhandlingar är du välkommen att kontakta vår medlemsrådgivning på telefon 020-510 511. Välj ”hyresförhandlingar”. Öppettider måndag-torsdag klockan 13.00-15.00.