Kategori: Förhandling (Sida 2 av 7)

Summering av hyressättningsfrågorna innan sommaren

Årsförhandlingen

Sommaren är här och, tro det eller ej, förhandlingarna om 2021 års hyresjustering är klara för de flesta av landets hyresvärdar. Därmed hinner vi med en kort återhämtning innan det är dags att köra igång förhandlingarna om nästa års hyresjustering. Det visar med all tydlighet att det behövs en ny lagstiftning för de årliga förhandlingarna med en oberoende tvistelösning, tydliga motiv för vad som ska styra justeringen av den allmänna hyresnivån samt tidsramar för parterna.

För mer information läs här.

Läge och kvalitet i hyressättningen

Utredningen om läge och kvalitet i hyressättningen presenterade sina förslag i dag när Hyres­kommissionen överlämnade sitt betänkande till justitie- och migrations­minister Morgan Johansson. Kommissionens förhoppning är att förslagen ska leda till att bostadskonsumenternas värderingar av läge och andra boendekvaliteter ska få ett större genomslag i hyressättningen. Fastighetsägarna är pessimistiska på den punkten. Förslagen är helt enkel för svaga för att leda till någon förändring.

Läs mer i betänkandet här (Fastighetsägarnas särskilda yttrande finns på sid 321). Mer information hittar du också på Fastighetsägarnas hemsida.

Ramavtalet om 2021 års hyror klart för Stockholms stad

I dag, fredagen den 26 februari, kom Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningens överens om ett ramavtal om den allmänna hyresnivåns förändring i Stockholms stad för 2021. Parterna är överens om att hyresnivån ska höjas med 1,75 procent per den 1 april 2021.

Förhandlingarna har pågått i närmare sju månader och parterna har under denna tid stått långt ifrån varandra. Det var först när Hyresgästföreningens och Sveriges Allmännyttas gemensamma hyresmarknadskommitté nyligen beslutade att hyrorna i staden kommunägda bestånd skulle höjas med 1,75 procent, som en uppgörelse blev möjlig även på den privata sidan. Uppgörelsen för stadens privata hyresvärdar är dock något sämre än den som gäller de  kommunala hyresvärdarna då hyresförändringen träder i kraft i april istället för mars. Årets förhandlingar är därmed ännu ett exempel på att 2011 års lagändring, som innebar att de kommunala bolagens hyresnormerande roll togs bort, ännu inte har fått något genomslag i verkligheten. Ytterst beror det på att det saknas en fungerande oberoende tvistelösning för samtliga hyresvärdar, oavsett om dessa är kommunala eller privata.

Om du är medlem i Fastighetsägarna Stockholm och har frågor angående ramavtalet eller om hyresförhandlingar för fastigheter belägna i övriga kommuner i Stockholms län och Gotland är du välkommen att kontakta Fastighetsägarna Stockholms medlemsrådgivning på 020-510 511, mån-fredag kl. 13.00-15.00.

Du som är förhandlingskund hos Fastighetsägarna Service behöver inte göra något men har du frågor kan du kontakta forhandling@fastighetsagarna.se

Systrarna och Hyresgästföreningen överens om 2021 års hyresjustering

Idag offentliggjordes överenskommelsen om 2021 års hyresjustering mellan de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholms stad (systrarna) och Hyresgästföreningen . Överenskommelsen innebär att hyrorna justeras med 1,75 procent per den 1 mars 2021. På årsbasis innebär det att hyrorna höjs med ca 1,45 procent 2021. Här finns mer info om överenskommelsen.

Hyresjusteringen ger inte en bra grund för långsiktig förvaltning. Dessa förhandlingar har, som alltid, dragit ut på tok för länge på tiden. Det visar hur viktigt det är att vi får en lagstiftning som bidrar till konstruktiva och effektiva förhandlingar om den årliga hyresjusteringen. Dagens besked visar också hur viktigt det är att lagstiftaren ser till att vi får en tvistelösning som verkligen är oberoende från parterna och som omfattar såväl det privata som det kommunala hyresbeståndet.     

Ramavtalsförhandlingen om hyresjusteringen på den privata sidan fortsätter och vi har en förhoppning om att den förhandlingen inte drar ut på tiden.

Förhandlingstillfälle 10, 16 februari 2021

I dag ägde det tionde förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 1,8 procent per den första januari 2021 och påpekade, som tidigare, att förväntningarna avseende den ekonomiska tillväxten under 2021 är relativt högt ställda. Det framgick senast av Riksbankens penningpolitiska rapport.

Hyresgästföreningen reviderade sitt bud, som fortfarande inte får offentliggöras. Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 26 februari 2021.

Förhandlingstillfälle 9, 28 januari 2021

I dag ägde det nionde förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 1,9 procent per den första januari 2021 och påpekade, som tidigare, att förväntningarna avseende den ekonomiska tillväxten under 2021 är relativt högt ställda. Enligt de senaste prognoserna förväntas den svenska ekonomin att växa med mellan 3 och 4 procent i reala termer under innevarande år. Hushållens inkomster förväntas utvecklas något starkare än så.

Hyresgästföreningen reviderade sitt bud, som fortfarande inte får offentliggöras.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 16 februari 2021.

Förhandlingstillfälle 8, 15 januari 2021

I dag ägde det åttonde förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 2 procent per den första januari 2021 och påpekade, som tidigare, att förväntningarna avseende den ekonomiska tillväxten under 2021 är relativt högt ställda. Konjunkturinstitutet räknade i december med att ekonomin kommer att växa med 3,2 procent i reala termer och med 4,2 procent i nominella termer, vilket även innefattar den förväntande inflationen. Även hushållens inkomster förväntas utvecklas starkt.

Hyresgästföreningen reviderade sitt bud, som fortfarande inte får offentliggöras.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 28 januari 2021.

Förhandlingstillfälle 7, 15 december 2020

I dag ägde det sjunde förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 2,1 procent per den första januari 2021 och påpekade att den senaste statistiken, bl.a. i form av Riksbankens företagsundersökning, tyder på att den svenska ekonomin hittills har klarat den andra vågen av smittspridning relativt väl. Hyresgästföreningen reviderade inte sitt bud, som fortfarande inte får offentliggöras.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 15 januari 2021.

Systrarna går till HMK

De tre kommunala bostadsbolagen i Stockholms stad (Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder), de s.k. systrarna, lyckades inte komma överens med Hyresgästföreningen om 2021 års hyresjustering. Ärendet går nu vidare till Hyresmarknadskommittén (HMK) för medling mellan parterna.

De tre systrarna har liksom tidigare år valt att gå fram gemensamt i förhandlingen om 2021 års hyresjustering.

Läs mer på bolagens hemsidor:

Familjebostäder

Svenska Bostäder

Stockholmshem

Förhandlingstillfälle 6, 3 december 2020

I dag ägde det sjätte förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 2,4 procent per den första januari 2021. Även Hyresgästföreningen reviderade sitt bud. Detta får dock inte offentliggöras. Fastighetsägarna underströk att den statistik som hittills har presenterats avseende den ekonomiska utvecklingen tyder på att den svenska ekonomin hittills har klarat den förnyade smittspridningen ganska bra. I denna artikel ger Nordeas chefsekonom Annika Winsth uttryck för samma uppfattning.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 15 december 2020.

Förhandlingstillfälle 5, 19 november 2020

Torsdagen den 19 november ägde det femte förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna efterlyste vid mötet ett underlag från Hyresgästföreningen som förklarar motbudet som Hyresgästföreningen fortfarande inte vill offentliggöra. Fastighetsägarna står fast vid sitt yrkande på 2,6 procent per den första januari 2021. Se tidigare blogginlägg för argument. Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 3 december 2020.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »