Den svenska ekonomin har börjar återhämta sig efter vårens kraftiga nedgång. Konjunkturinstitutet och andra bedömare räknar med att återhämtningen fortsätter under nästa år då både produktionen och inkomsterna spås öka i god akt. För att värna hyresrättens position på den svenska bostadsmarknaden bör den ekonomiska uppgången även återseglas i bostadshyrornas utveckling. Enligt den bedömning som Fastighetsägarna gör i sin nationella vägledning skulle den allmänna hyresnivån därför behöva höjas med 2,5 procent. Denna bedömning är ett snitt för landet som helt. Förutsättningarna i de kommande ortvisa förhandlingarna kan skilja sig mer eller mindre mycket från den nationella situationen. Ladda ner vägledningen.

Fastighetsägarna Stockholm kommer inom kort att ge sin syn om hur hyrorna behöver justeras i Stockholmsregionen under 2021. Därefter inleds ramavtalsförhandlingen.