Den 17 september inleddes ramavtalsförhandlingen om 2021 års allmänna hyresnivå i Stockholms stad mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna yrkade vid första förhandlingstillfället att den allmänna hyresnivån i Stockholms stad behöver höjas med 2,9 procent per den 1 januari 2021. Den nivån behövs, enligt Fastighetsägarna Stockholm, för att skapa rimliga villkor för långsiktigt ägande av bostadshyresfastigheter. Fastighetsägarna poängterade att man skulle vilja att ramavtalsförhandlingen i framtiden inte omfattar endast Stockholm stad utan hela Stockholmsregionen.

Givet den dramatiska utvecklingen under 2020 borde hyrorna, enligt Hyresgästföreningen, egentligen ha sänkts i år. Sett till den ekonomiska utvecklingen 2020 och 2021 ser Hyresgästföreningen inga skäl att höja hyran i Stockholm under nästa år.

Nästa förhandlingstillfälle äger rum den 5 oktober.

Mer om Fastighetsägarna Stockholms bakgrund till yrkandet kan du läsa i vårt pressmeddelande samt Fastighetsägarnas nationella vägledning ”Förhandlingarna om den allmänna hyresnivåns utveckling under 2021”