Under september kommer förhandlingarna om justeringen av den allmänna hyresnivån i Stockholm inledas. Inför förhandlingsstarten kommer Fastighetsägarna som vanligt att presentera en nationell vägledning. Den offentliggörs inom de närmaste dagarna. I vägledningen ger Fastighetsägarna sin syn på den ekonomiska situationen och vad den innebär för möjligheten att justera hyrorna nästa år. Relativt kort därefter kommer Fastighetsägarna Stockholm att inleda ramavtalsförhandlingen, baserat på de ekonomiska förutsättningar som gäller för Stockholmsregionen.

Inför årets förhandlingar har Hyresgästföreningen återigen uppmanat fastighetsägare att ansluta sig till organisationens digitala förhandlarportal. Vi avråder våra medlemmar från att göra detta enligt vårt blogginlägg från tidigare i år.