Den 10 december 2018 offentliggjordes Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningens ramavtal om den allmänna hyresnivåns förändring i Stockholm stad för 2019. Parterna är överens om att hyresnivån ska höjas med 2,35 procent per den 1 januari 2019 med undantag för lägenheter som idag har en relativt sett hög hyra. Hyrorna i dessa lägenheter höjs med 1,85 procent. Givet att Riksbankens senaste inflationsprognos (december 2018) på 2,1 procent för 2019 stämmer, kommer därmed hyresnivån för huvuddelen av lägenhetsbeståndet att utvecklas marginellt positivt i reala termer i Stockholms stad, efter att ha fallit realt tre år i rad. Det innebär inte att hyreshöjningen täcker utvecklingen av fastighetsrelaterade kostnader. Sett till landet som helhet, hamnar däremot hittills hyreshöjningen klart under Riksbankens inflationsprognos. Det innebär därmed att den allmänna hyresnivån har fallit fyra år i rad. Fortsätter detta väntar en framtid med färre och sämre underhållna hyresrätter. Här kan du ladda ner ramavtalet.

Om du är medlem i Fastighetsägarna Stockholm och har frågor angående ramavtalet eller om hyresförhandlingar för fastigheter belägna i övriga kommuner i Stockholms län och Gotland är du välkommen att kontakta Fastighetsägarna Stockholms medlemsrådgivning på 020-510 511, mån-tors kl. 13.00-15.00.

Du som är förhandlingskund hos Fastighetsägarna Service behöver inte göra något men har du frågor går det givetvis bra att kontakta din hyresförhandlare direkt.