Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna (Signalisten) lyckades inte komma överens med Hyresgästföreningen om 2019 års hyresjustering. Ärendet går nu vidare till Hyresmarknadskommittén (HMK) för medling mellan parterna.

Som vi tidigare informerat om här på bloggen, har det träffats ett ramavtal för Stockholm stad där majoriteten av lägenheterna får en hyresjustering om 2,35 procent per 1 januari 2019. Även de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm stad har kommit överens med Hyresgästföreningen om samma hyresjustering. Signalisten lämnade under hösten 2018 ett yrkande i paritet med Fastighetsägarna Stockholms yrkande om 3,5 procent per den 1 januari 2019. Efter mer än 4 månaders förhandlingar sänktes det till 2,3 procent per den 1 januari 2019, vilket också är utgångspunkten för Signalistens yrkande i HMK. Hyresgästföreningens motbud ligger på 1,5 procent per 1 januari 2019. Skulle det bli verklighet skulle den generella hyresnivån sänkas med 0,6 procent i reala termer (baserat på Riksbankens senaste inflationsprognos).

På den privata sidan ligger yrkanden i Solna i dagsläget på 2,35 procent per 1 januari 2019 och Hyresgästföreningens motbud på 1,8 procent per 1 januari 2019.

Vi följer med tillförsikt vad som händer i HMK. Vår förhoppning är att HMK:s medverkan resulterar i en förhandlingsöverenskommelse mellan parterna om 2019 års hyresjustering som möjliggör långsiktiga förutsättningar för hyresrättens framtid, vilket bygger på att hyresjusteringen tillåts spegla den samhällsekonomiska utvecklingen.