Idag, måndagen den 10 december, offentliggörs Fastighetshetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningens ramavtal om den allmänna hyresnivåns förändring i Stockholm stad för 2019. Parterna är överens om att hyresnivån ska höjas med 2,35 procent per den 1 januari 2019 med undantag för lägenheter som idag har en relativt sett hög hyra. Hyrorna i dessa lägenheter höjs med 1,85 procent. Om Riksbankens inflationsprognos på 2,6 procent för 2019 stämmer, kommer därmed hyresnivån att ha fallit fyra år i rad. Fortsätter detta väntar en framtid med färre och sämre underhållna hyresrätter. Läs mer här:

Pressmeddelande

Ramavtal 2019