Fredagen den 28 september ägde det andra förhandlingstillfället rum mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen.

Vid sammanträdet presenterade Hyresgästföreningen sitt bud muntligen om 16.50 kr/kvm/år. Hyreshöjningen ska, enligt Hyresgästföreningen, också i större utsträckning bero på förvaltningens kvalitet. Någon närmare precisering av detta gjordes inte. Budet avser höjningstidpunkt per den 1 januari 2018. Budet motsvarar, enligt Hyresgästföreningen, ett snitt på ca: 1,3 procent. Om Riksbankens inflationsprognos för 2019 slår in, motsvarar budet en real sänkning med 1,4 procent. Därmed skulle den allmänna hyresnivån ha fallit fyra år i rad.

Fastighetsägarna Stockholm har tidigare presenterat sin syn på varför, och hur mycket, den allmänna hyresnivån behöver höjas under 2019 för att skapa rimliga villkor för ett långsiktigt ägande av hyresfastigheter. Läs mer i Fastighetsägarnas pressmeddelande samt i SABO:s och Fastighetsägarnas vägledning. Fastighetsägarna Stockholms inställning är att ramavtalsförhandlingen om den årliga hyresjusteringen endast ska hantera behovet att förändra den allmänna hyresnivån till följd av externa samhällsekonomiska faktorer. Interna faktorer – sådana som hyresvärdar själva kan påverka – är en fråga för parternas förhandlingar om bruksvärdet i enskilda lägenheter. Det är i dessa förhandlingar som förvaltningskvalitet, liksom andra bruksvärdesfaktorer, hör hemma.