Vid dagens förhandlingstillfälle reviderade Hyresgästföreningen sitt motbud från 16,50 kr/kvm/år till 18,00 kr/kvm/år per den 1 januari 2019.

Fastighetsägarna Stockholm betonade än en gång vikten av att låta den allmänna hyresnivån följa den samhällsekonomiska utvecklingen. Det innebär att hänsyn måste tas till såväl kostnads- som inkomstutvecklingen. Enligt Riksbanken förväntas konsumentpriserna (KPI) öka med 2,7 procent under 2019, vilket ger en nominell BNP-ökning på 4,7 procent. Baserat på dessa prognoser anser Fastighetsägarna Stockholm att den allmänna hyresnivån i Stockholmsregionen bör höjas med cirka 3-4 procent under 2019.

Fastighetsägarna Stockholm betonande än en gång vikten av att Hyresgästföreningen framöver anger sitt motbud i procent istället för kronor per kvm och år. Något reviderat yrkande lämnades inte av Fastighetsägarna Stockholm vid dagens förhandlingstillfälle.