Vid gårdagens förhandlingstillfälle reviderade Fastighetsägarna Stockholm sitt yrkande från 3,5 procent till 3,4 procent per den 1 januari 2019.

Fastighetsägarna Stockholm betonade än en gång vikten av att låta den allmänna hyresnivån följa den samhällsekonomiska utvecklingen. Det innebär att hänsyn måste tas till såväl kostnads- som inkomstutvecklingen. Enligt Riksbanken förväntas konsumentpriserna (KPI) öka med 2,7 procent under 2019, vilket ger en nominell BNP-ökning på 4,7 procent. Det innebär att hyrorna bör höjas med cirka 3-4 procent under 2019.

Fastighetsägarna Stockholm bad även Hyresgästföreningen att framöver ange sitt motbud i procent istället för kronor per kvm och år.  Något reviderat motbud lämnades inte av Hyresgästföreningen vid dagens förhandlingstillfälle.