De kommunala bostadsbolagens hyror i Göteborg höjs med 1,2 procent under 2018. Det klargjordes idag när Hyresmarknadskommitténs (HMK) besked och överenskommelse för de kommunala bostadsbolagen offentliggjordes. Beslutet berör cirka 72 000 hushåll hos Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon. Hyreshöjningen gäller från den 1 januari i år.

I förhandlingarna har de kommunala bostadsbolagen i Göteborg företrätts av moderbolaget Framtiden, som yrkade att hyrorna skulle höjas med 3,5 procent. Yrkandet baserades på en analys av bolagens behov för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet på ett ansvarstagande sätt. Yrkandet är rimligt även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv med en förväntad inflation på närmare 2 procent och en ökning av disponibelinkomsterna med drygt 4 procent under 2018.

Hyresmarknadskommitténs besked ger anledning att ifrågasätta dess roll i det svenska hyressättningssystemet. Beskedet kommer att försvåra för de kommunala bostadsbolagen att upprätthålla en fullgod förvaltning av sina hyresbestånd. Risken för att hyresrätten ska bli ett andra rangens boende har ökat ytterligare i och med Hyresmarknadskommitténs besked.

Vår rekommendation till dig som är medlem hos Fastighetsägarna Stockholm

Vi avvaktar nu Hyresmarknadskommitténs besked avseende hyreshöjningen för de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm (Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem). Kommittén förväntas ha slutfört sin behandling av detta ärende inom ett par veckor. I avvaktan på detta besked rekommenderar vi våra medlemmar att vidhålla den argumentation och det yrkande som Fastighetsägarna Stockholm lämnade när Hyresgästföreningen valde att stranda ramavtalsförhandlingen.

Är du medlem i Fastighetsägarna Stockholm och behöver rådgivning angående dina hyresförhandlingar är du välkommen att kontakta vår medlemsrådgivning på telefon 020-510 511. Välj ”hyresförhandlingar”. Öppettider måndag-torsdag klockan 13.00-15.00.

Du som förhandlingskund hos Fastighetsägarna Service behöver i nuläget inte göra något och har du frågor är du alltid välkommen att kontakta ditt ombud på juridiska avdelningen.