Hyresgästföreningen har strandat ramavtalsförhandlingen om 2018 års allmänna hyresjustering. Här kan du läsa Fastighetsägarna Stockholms pressmeddelande.

Fastighetsägarna Stockholm rekommenderar sina medlemmar att fortsätta de fastighetsvisa förhandlingarna, utan vägledning av en ramöverenskommelse, i enlighet med de argument som Fastighetsägarna framfört genom Fastighetsägarnas syn på 2018 års allmänna hyresnivå.

Rekommendationen innebär också att Fastighetsägarna Stockholms medlemmar bör utgå från det reviderade yrkande som lämnades vid dagens förhandlingstillfälle innan Hyresgästföreningen frånträdde förhandlingen, d.v.s. 2,5 procent per den 1 januari 2018.

De tre kommunägda bostadsbolagen i Stockholm stad (Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder) har tidigare presenterat sin syn på varför och hur mycket den allmänna hyresnivån behöver höjas under 2018, vilken i allt väsentligt stämmer överens med Fastighetsägarnas syn.

De kommunala bostadsbolagens hyresförhandling med Hyresgästföreningen pågår fortfarande. Fastighetsägarna Stockholm avvaktar med tillförsikt utgången av denna förhandling. Förhoppningsvis kan denna förhandling slutföras i konstruktiv anda och resultera i en överenskommelse som skapar långsiktiga förutsättningar för hyresrättens framtid, vilket bygger på att hyresjusteringen tillåts kopplas till den samhällsekonomiska utvecklingen.

För de förhandlingskunder som Fastighetsägarna Service företräder pågår förhandlingarna. Målsättningen är att slutföra dessa förhandlingar så snart som möjligt då utdragna förhandlingar varken gagnar hyresgäster eller fastighetsägare.

Behöver du rådgivning angående dina hyresförhandlingar är du välkommen att kontakta vår medlemsrådgivning på telefon 020-510 511. Välj ”hyresförhandlingar”. Öppettider måndag-torsdag klockan 13.00-15.00.