bostadspolitik.se har vi debatterat om hur vi kan frigöra det kollektiva förhandlingssystemets potential. En förutsättning för detta är jämbördiga parter. Då måste Hyresgästföreningens veton bort.

Läs våra och Hyresgästföreningens inlägg här:

Fastighetsägarna: Hyresrätten riskerar att bli ett andraklassens boende (debatt 6 mars 2018)

Hyresgästföreningen:  Modernisering höjer bruksvärdet och därmed hyran (replik 8 mars 2018 )

Fastighetsägarna: Frigör det kollektiva förhandlingssystemets potential (slutreplik 9 mars 2018)