Vid dagens förhandlingstillfälle lämnade Hyresgästföreningen ett slutbud om 1 procent per den 1 januari 2018. Från detta görs ett avdrag om 0,3 procentenheter för normhyror som överstiger 1700 kr relativt i 2012 års tabell. Det innebär en sänkning jämfört med tidigare bud för dessa lägenheter. Dessutom ges ett påslag om 0,2 procentenheter för hyresvärdar som tecknar samrådsavtal. Fastighetsägarna reviderade sitt yrkande till 2,67 procent per 1 januari 2018.

Om Hyresgästföreningen håller fast vid sitt slutbud kommer justeringen av den allmänna hyresnivån för 2018 innebära att hyresutvecklingen hamnar under inflationen för tredje året i rad. Fastighetsägarna påpekade att bostadsmarknadens parter har fått samhällsuppdraget att skapa långsiktigt rimliga förutsättningar för hyresrätten, vilket kräver en hyresjustering som upplevs som rimlig för såväl hyresgäster som hyresvärdar. En realt negativ hyresutveckling, utan koppling till den samhällsekonomiska utvecklingen, är en mycket dålig signal för den som vill äga och förvalta hyresrätter långsiktigt.

Skälet till att förhandlingarna år efter år resulterar i, för fastighetsägarkollektivet, orimliga hyresjusteringar, är att Hyresgästföreningen har ett de facto-veto i de årliga förhandlingarna. Det beror på at det inte finns någon medlingsinstans att vända sig till om parterna inte kommer överens. Blir det ingen överenskommelse, blir det därför ingen hyresjustering. Detta faktum utnyttjar Hyresgästföreningen för att trycka ner hyresutvecklingen. Detta kan rimligen inte vara förenligt med det samhällsansvar lagstiftaren har givit parterna.

Trots att Hyresgästföreningen lämnat ett slutbud, har parterna bokat in ytterligare ett möte. Fastighetsägarna vädjade till Hyresgästföreningen att, till detta möte, fundera över att fortsätta förhandlingarna i konstruktiv anda och därmed ta det samhällsansvar som parterna fått av lagstiftaren. Om vi som parter inte lyckas med detta måste lagstiftaren skapa mekanismer som gör förhandlingsparterna på bostadsmarknaden jämbördiga.