Vid dagens förhandlingstillfälle reviderade Fastighetsägarna Stockholm sitt yrkande från 2,75 procent till 2,70 procent per den 1 januari 2018. Hyresgästföreningen lämnade ett reviderat motbud och meddelade precis som vid föregående förhandlingstillfälle, att motbudet inte är offentligt. Fastighetsägarna Stockholm anser att det är oerhört viktigt med transparens och kommer att fortsätta offentliggöra såväl sitt yrkande som grunderna för detta.

Fastighetsägarna tog upp frågan om betydelsen av den senaste tidens utveckling på bostadsrättsmarknaden i Stockholm (lägre priser och längre ledtider vid försäljning). Utvecklingen stärker behovet av att den årliga hyresjusteringen ska tillåtas spegla den samhällsekonomiska utvecklingen. Under en längre tid har investeringar i hyresrätter drivits av prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden, eftersom den i sin tur har drivit värdeutvecklingen på hyresrättsmarknaden. Kombinationen av lägre räntor och stigande värden har hittills mildrat de skadliga effekterna av den allt för svaga utveckling av hyresvärdens enda intäkt (hyran). Om bostadsrättspriserna nu stabiliseras eller faller, kommer det sannolikt att leda till en sämre värdeutveckling även för hyresfastigheter. Tillsammans med det faktum att räntorna knappast kommer att falla ytterligare framöver (snarare gäller det omvända), blottläggs den svaga årliga hyresutvecklingens skadliga effekter. Om inte den årliga hyresjusteringen tillåts spegla den samhällsekonomiska utvecklingen, kommer intresset för att investera i hyresrätter i så fall att minska. En realt fallande allmän hyresnivå, som vi haft under såväl 2016 som 2017 är långsiktigt därmed direkt skadligt för hyresrättens utveckling.