Som vi tidigare informerat, frånträdde Hyresgästföreningen Region Stockholm (HGF), den 6 oktober 2016, ramavtalsförhandlingen om 2017 hyreshöjning. Vi rekommenderade då våra medlemmar att fortsätta de fastighetsvisa förhandlingarna, utan vägledning av en ramöverenskommelse, i enlighet med de argument som Fastighetsägarna Stockholm framfört i ramavtalsförhandlingen (läs mer om dessa argument här: Fastighetsägarna Stockholms yrkande 160819 samt rapporten Varför är det så svårt att komma överens? 161007). Rekommendationen innebar vidare att fastighetsägarna skulle utgå från det yrkande som var aktuellt vid HGF:s frånträde, d.v.s. 1,9 procent per den 1 januari 2017.

Denna rekommendation gäller alltjämt. För de förhandlingskunder som Fastighetsägarna Service företräder pågår förhandlingarna, där yrkandet för närvarande har justerats ned till 1,5 procent per den 1 januari 2017. Målsättningen är att slutföra dessa förhandlingar så snart som möjligt då utdragna förhandlingar varken gagnar hyresgäster eller fastighetsägare.

Behöver du rådgivning angående dina hyresförhandlingar är du välkommen att kontakta vår medlemsrådgivning på 020-510 511. Välj ”hyresförhandlingar”. Öppettider måndag-torsdag klockan 13.00-15.00.