Hyresrätten är viktig för den som inte vill eller kan köpa sin bostad. Storstädernas bostadsköer vittnar om att många befinner sig i den situationen. Därför är det oroande att hyresrätten under lång tid har tappat mark till andra boendeformer. Ledande beslutsfattare har tyvärr generellt låg kunskap om hyressättningssystemet och därmed om orsakerna bakom hyresrättens negativa trend. Det framgår av Makthavarpanelen bostad. Läs Tomas Ernhagen och Nathalie Brards debattartikel ”Otillräcklig insyn i förhandlingar hotar hyresrätten” i sin helhet i Fastighetstidningen.