Förhandlingarna om 2017 års hyreshöjning i Stockholms län fortgår. Hyresgästföreningen försöker ge en bild av att förhandlingarna går bra och att ovanligt många överenskommelser redan har tecknats. Som vi tidigare har informerat om är det en sanning med modifikation. Majoriteten av de kommunala bostadsbolagen tecknade nämligen tvåårsuppgörelser 2015. De var m.a.o. klara redan innan förhandlingarna om 2017 års hyreshöjning satte igång. Hyresgästföreningens inställning är att överenskommelser med privata fastighetsägare ska motsvara de överenskommelser som träffats med de kommunala bostadsbolagen.

Vi har också informerat om att det pågår ett arbete mellan bostadsmarknadens parter (Sabo, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna) om samråd vid omfattande ombyggnationer, där vi har en förhoppning om att konstruktiva diskussioner inom ”treparten” ska leda till en samsyn och god vägledning. Det är därför oerhört olyckligt att företrädare för Hyresgästföreningen försöker föregå detta arbete genom att erbjuda enskilda hyresvärdar ett påslag om 0,2 procent för de fall de undertecknar ett annat avtal som inte bostadsmarknadens parter gemensamt tagit fram. Vi avråder från att teckna sådana avtal i avvaktan på resultatet av ”trepartens” arbete.

Ytterligare ett skäl till att vi anser att diskussionen kring samrådsavtal inte hör hemma i den årliga hyresförhandlingen är det faktum att vi eftersträvar att renodla denna förhandling. Den årliga hyresförhandlingen ska gälla just en höjning av den generella bruksvärdesnivån. Eventuella felaktigheter i hyressättningen för enskilda lägenheter hanteras genom sedvanliga bruksvärdesprövningar.

För de förhandlingskunder som Fastighetsägarna Service företräder kvarstår yrkandet om 1,5 procent per den 1 januari 2017. Vår förhoppning är att förhandlingarna inte ska dra ut på tiden och att parterna hittar en lösning så snart som möjligt.

Medlemsrådgivning

Behöver du rådgivning angående dina hyresförhandlingar är du välkommen att kontakta vår medlemsrådgivning på 020-510 511. Välj ”hyresförhandlingar”. Öppettider måndag till torsdag 13.00-15.00.