Förhandlingstillfälle

Fastighetsägarna Stockholm yrkar att hyrorna ska höjas med 2,5 procent

Idag presenterade Fastighetsägarna Stockholm sitt yrkande avseende 2017 års hyreshöjning. Det yrkande vi lämnat till Hyresgästföreningen innebär att hyrorna ska höjas med i snitt 2,5 procent från och med den 1 januari 2017. Yrkandet bygger på  det grundläggande behovet att öka samklangen mellan hyresutvecklingen och hyresgästernas värderingar av sitt boende så som dessa avspeglas i den allmänna ekonomiska utvecklingen i samhället. Syftet är att skapa en hyresutveckling som upplevs som rättvis för hyresgästen och som rimlig för hyresvärden. Läs mer om detta i vårt pressmeddelande.

About Fastighetsägarna Stockholm