Idag presenterade Fastighetsägarna Stockholm sitt yrkande avseende 2017 års hyreshöjning. Det yrkande vi lämnat till Hyresgästföreningen innebär att hyrorna ska höjas med i snitt 2,5 procent från och med den 1 januari 2017. Yrkandet bygger på  det grundläggande behovet att öka samklangen mellan hyresutvecklingen och hyresgästernas värderingar av sitt boende så som dessa avspeglas i den allmänna ekonomiska utvecklingen i samhället. Syftet är att skapa en hyresutveckling som upplevs som rättvis för hyresgästen och som rimlig för hyresvärden. Läs mer om detta i vårt pressmeddelande.