Förhandlingsbloggen informerar fortlöpande om läget i förhandlingarna om 2017 års hyror i Stockholmsregionen. Syftet är i första hand att göra det möjligt för våra medlemmar och kunder att, på ett enkelt och snabbt sätt kunna följa förhandlingarna samt nås av information. Men även andra intresserade är välkomna att ta del av bloggen.

Vi kommer bland annat att lämna korta, faktamässiga redogörelser från förhandlingsmöten, till exempel de senaste offentliga buden.

Vi som bloggar är Nathalie Brard, förhandlingschef Fastighetsägarna Stockholm, Niklas Arnestrand, förhandlare Fastighetsägarna Stockholm och Tomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna Sverige.