I dag, fredagen den 26 februari, kom Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningens överens om ett ramavtal om den allmänna hyresnivåns förändring i Stockholms stad för 2021. Parterna är överens om att hyresnivån ska höjas med 1,75 procent per den 1 april 2021.

Förhandlingarna har pågått i närmare sju månader och parterna har under denna tid stått långt ifrån varandra. Det var först när Hyresgästföreningens och Sveriges Allmännyttas gemensamma hyresmarknadskommitté nyligen beslutade att hyrorna i staden kommunägda bestånd skulle höjas med 1,75 procent, som en uppgörelse blev möjlig även på den privata sidan. Uppgörelsen för stadens privata hyresvärdar är dock något sämre än den som gäller de  kommunala hyresvärdarna då hyresförändringen träder i kraft i april istället för mars. Årets förhandlingar är därmed ännu ett exempel på att 2011 års lagändring, som innebar att de kommunala bolagens hyresnormerande roll togs bort, ännu inte har fått något genomslag i verkligheten. Ytterst beror det på att det saknas en fungerande oberoende tvistelösning för samtliga hyresvärdar, oavsett om dessa är kommunala eller privata.

Om du är medlem i Fastighetsägarna Stockholm och har frågor angående ramavtalet eller om hyresförhandlingar för fastigheter belägna i övriga kommuner i Stockholms län och Gotland är du välkommen att kontakta Fastighetsägarna Stockholms medlemsrådgivning på 020-510 511, mån-fredag kl. 13.00-15.00.

Du som är förhandlingskund hos Fastighetsägarna Service behöver inte göra något men har du frågor kan du kontakta forhandling@fastighetsagarna.se